Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

O nas

Od września 1991roku przedszkolem kieruje Irena Wojciechowska, która systematycznie stara się wraz ze współpracownikami przeobrażać stary budynek w Raj na Skarpie dla najmłodszych jednocześnie zachowując klimat starego domowego przedszkola.

Specyfika przedszkola

Duży nacisk w pracy wychowawczo - dydaktycznej kładzie się na samodzielność wychowanka, umiejętność radzenia sobie w różnych codziennych sytuacjach.
Od 1994 roku w przedszkolu realizowany jest autorski program „Naturalnej Nauki Języka”, opracowany przez jedną z nauczycielek , Elżbietę Czerwińską-Klemke . Program oparty jest na nowozelandzkim modelu nauczania. Został zmodyfikowany i zmodernizowany odpowiednio do warunków polskiego systemu edukacyjnego i kultury polskiej. Polega na całościowym przyswajaniu języka – jednocześnie pisania, czytania jak i kompetencji językowej. Wszystko oparte jest na naturalnej chęci dziecka do nauki.

Podstawową zaletą tego programu jest uwzględnienie możliwości wszystkich dzieci, prezentujących różny stopień umiejętności językowych i indywidualnego tempa rozwoju dziecka. Naturalna nauka języka umiejscawia się wśród nowoczesnych modeli nauczania, głównie poszukującego, służącego wspomaganiu dzieci w nauce rozwiązywania problemów oraz pracy we współpracy, co wiąże się ze stwarzaniem odpowiednich warunków pracy w grupie i z grupą. Z tego punktu widzenia istotne jest dziecko oraz jego potrzeby i zainteresowania, a także nauczyciel, który stwarza ciekawe sytuacje dydaktyczne, co w efekcie powoduje, że dziecko ma szansę na wszechstronny rozwój.

Działania wspomagające rozwój dziecka

Nauczyciel kształtuje pracę z dzieckiem, na podstawie doświadczeń edukacyjnych wychowanka. Stąd zadania wynikające z celów rozwojowych ujmowane są w kategoriach rozwojowo – dydaktycznych, w odniesieniu do każdego dziecka.

Planowanie działań wspomagających rozwój dziecka wiąże się:

  • z podążaniem za jego doświadczeniami edukacyjnymi, jakie ono nabywa,
  • z uwzględnieniem jego indywidualnych predyspozycji,
  • z uwzględnieniem sposobu reagowania na proponowane mu zadania czy aranżowane sytuacje.

Temu służą trzy typy zadań rozwojowo - dydaktycznych:

  • zadania - kompetencje, które mieszczą się w strefie aktualnego rozwoju (obserwujemy dziecko wykonujące samodzielnie zadanie – bez wsparcia dorosłego lub rówieśnika),
  • zadania, które znajdują się na granicy aktualnej i najbliższej strefy rozwoju (obserwujemy dziecko, które posiada świadomość własnych kompetencji, ale często upewnia się czy dobrze wykonuje zadania),
  • zadania - możliwości, obejmujące strefę najbliższego rozwoju (obserwujemy dziecko, które chce działać, ale potrzebna jest mu pomoc (w określonym zakresie) i jej szuka.

Dla nauczyciela jest to materiał informujący o kierunku, zakresie i dynamice rozwoju dziecka w oparciu, o który może projektować nowe zadania.

Od 2011 roku, treści edukacyjne, zostały wzbogacone o codzienną naukę języka angielskiego dla wszystkich dzieci finansowaną przez rodziców.