Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

O nas

 

 

Trochę historii....

Przedszkole ma ponad 70-siecioletnią tradycję. Kierująca przedszkolem Irena Wojciechowska, systematycznie stara się wraz ze współpracownikami przeobrażać stary budynek w Raj na Skarpie dla najmłodszych. Jednocześnie zachowany jest wciąż klimat starego domowego przedszkola.

Specyfika przedszkola

Duży nacisk w pracy wychowawczo - dydaktycznej kładziemy na samodzielność dziecka, jego umiejętność radzenia sobie w różnych codziennych sytuacjach.

Samodzielne wykonywanie różnych czynności:

  • zmusza dziecko do koncentracji uwagi, kształtuje również podzielność i wybiórczość uwagi, sprzyja zapamiętywaniu,
  • wszystko, co dziecko wykona własnymi rękami, do czego dojdzie własną myślą, co przeżyje — buduje jego umiejętności, wiedzę o sobie i innych oraz o świecie,
  • dziecko, poznając efekty własnej aktywności, jest konfrontowane ze swoimi możliwościami - dzięki temu się uczy, w których sytuacjach poradzi sobie samodzielnie, a w których musi się zwrócić o pomoc,
  • czerpie również ze swojego działania satysfakcję i buduje poczucie sprawczości.
Jesteśmy przedszkolem wspomagającym i ukierunkowującym rozwój dziecka stosownie do jego wrodzonych możliwości.
Dbamy o dobre samopoczucie dzieci, wzmacniamy poczucie własnej wartości oraz szacunku do innych.
Naszą powinnością jest tworzenie warunków do rozwoju dziecięcej wyobraźni i spontaniczności.
Podejmujemy działania stymulujące twórcze myślenie dzieci.
Wychowujemy wrażliwego odbiorcę literatury i sztuki - umożliwiamy dzieciom prezentację  ich osiągnięć w środowisku.
Nasi Rodzice:
  • angażują się w wiele przedszkolnych wydarzeń,
  • wykazują inicjatywę i swoje pomysły wprowadzają w życie przedszkolne,
  • zawsze chętnie dzielą się informacjami i odczuciami, razem z nami - nauczycielami planują jak wspomagać rozwój dziecka.