Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Wykaz instytucji udzielania pomocy

WYKAZ INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY

 1. Komenda rejonowa Policji Warszawa I

  ul. Wilcza 21,
  tel. 22 603 70 55, 22 621 89 09
 2. Prokuratura Rejonowa Warszawa- Śródmieście Północ

  ul. Wiślicka 6
  tel.22 217 39 00
 3. Prokuratura Rejonowa Warszawa- Śródmieście

  ul. Krucza 38/42
  tel. 22 440 66 27, 22 440 66 45, 22 440 60 00
 4. Centrum Pomocy Społecznej

  ul Konwiktorska 3/5,
  tel. 661109 697, 661 109 092
  zakres pomocy: pomoc prawna, psychologiczna, finansowa, wsparcie w sytuacjach kryzysu i wychodzenia z przemocy.
 5. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

  ul. Krucza 6/14a
  tel. 22 502 29 25
  zakres pomocy : pomoc prawna, psychologiczna, pomoc instruktora terapii uzależnień.
 6. Fundacja Centrum Praw Kobiet

  ul. Wilcza 60 lok.19
  tel. 622 25 17
  zakres pomocy: pomoc prawna, psychologiczna; fundacja prowadzi specjalistyczny ośrodek wsparcia z miejscami hotelowymi dla kobiet i ich dzieci.
 7. Stowarzyszenie OPTA

  ul. Marszałkowska 85 lok. 34
  tel. 622 52 52
  zakres pomocy: pomoc prawna, psychologiczna.
 8. Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie Niebieska Linia

  ul. Żurawia 16/20
  tel. 22 499 37 33
  zakres pomocy: pomoc prawna, psychologiczna.
 9. Ośrodki Interwencji Kryzysowej:

  - ul. 6 Sierpnia 1/5 tel. 22 855 44 32
  - ul. Dalibora 1 tel. 22 837 55 59(czynny całą dobę)
  zakres pomocy: pomoc prawna, psychologiczna, miejsca hotelowe dla osób doznających przemocy.
 10. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy

  ul. Belgijska 4
  tel.22 845 12 12 oraz 667 833 400
  zakres pomocy : pomoc psychologiczna.