Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Godziny pracy oddziałów

Organizacja pracy przedszkola ustalana jest na każdy rok szkolny.

Rok szkolny trwa od 1 września a kończy 31 sierpnia.

Przedszkole pełni dwutygodniowy dyżur wakacyjny w terminie uzgodnionym z organem prowadzącym. Organizacja i terminy dyżurów wakacyjnych ustalane są przez organ prowadzący.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.30

Godziny pracy poszczególnych oddziałów

Oddział I 7.30 - 17.30

Oddział II 7.00 - 17.00

Oddział III 8.15 - 16.15

Oddział  IV 8.15 - 16.15

Po godzinach pracy oddziałów krócej czynnych, nauczyciele przekazują dzieci pod opiekę nauczyciela oddziału dłużej czynnego.