Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Historia

HISTORIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Nr 129 (dawne 112, później 29, a początkowo w 1947r. - Nr 5 RTPD), nazwane przez rodziców i dzieci w 1994 roku Rajem na Skarpie jest zlokalizowane na Jazdowie w samym Centrum Warszawy.

Jest to szczególna placówka z uwagi na to że:

  • Usytuowana jest na terenie o wysokiej randze historycznej, bo na Ujazdowie ulokował się gród książąt mazowieckich, tu znajdowała się rezydencja królów i tu mieścił się szpital ujazdowski, pierwszy lazaret przy koszarach Gwardii Pieszej Litewskiej w Zamku Ujazdowskim.
  • Budynek , w którym mieści się przedszkole zaadoptowano z pomieszczeń, które w okresie międzywojennym pełniły funkcję mieszkań dla lekarzy szpitala ujazdowskiego.
  • Otoczenie przedszkola zwiększa jego atrakcyjność ponieważ mimo, że znajduje się w samym centrum stolicy, jest oazą zieleni i spokoju, tak nietypowego dla wielkiego miasta. Panuje tu rodzinna atmosfera.
  • Przedszkole ma ugruntowaną wysoką pozycję w rankingu placówek tego typu w kraju z racji stosowanych odmiennych form pracy z dziećmi.
  • Rodzice ubiegający się o miejsce dla swojego dziecka w naszym przedszkolu uważają, że: „jest ono jednym z najlepszych przedszkoli w Warszawie , placówką nieprzypadkową, która stwarza podopiecznym zróżnicowane, dostosowane do indywidualnych możliwości warunki rozwoju”. Jest to również miejsce, gdzie sami rodzice czują się bardzo dobrze.

Geneza powstania placówki

Historia powstania przedszkola, noszącego obecnie numer 129 i zwanego „Rajem na Skarpie", sięga czasów powojennych. W dniu 25.04.1945 roku pod patronatem Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizowano Przedszkole Nr 5 RTPD w mieszkaniu przy ulicy Niemcewicza 9 m 131 .

Z uwagi na małą powierzchnię lokalu przy ulicy Niemcewicza 9, RTPD w styczniu 1947 roku wystąpiło do Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego o przeniesienie placówki do większego lokalu, sugerując budynek, w którym mieści się przedszkole obecnie , a zanotowanym w Urzędzie pod adresem ul. Górnośląska 45.