Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Rozkład dnia

RANEK

7.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola, przebywanie wszystkich w jednej z sal. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów wszystkich przybyłych dzieci

8.00 - 8.45 Zabawy integrujące grupę; zajęcia w zespołach i indywidualne inspirowane przez nauczyciela i swobodne w kącikach zainteresowań; działania wspomagające rozwój dziecka; ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę); prowadzenie obserwacji; zabawy poranne

8.45 - 9.00 Gimnastyka poranna. Przygotowanie do śniadania.

9.00 - 9.30 Śniadanie.

9.30 - 10.15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zespołowe i indywidualne:

ZAJĘCIA PLANOWE

Zajęcia dla całej grupy:
  • zajęcia wprowadzające w wybraną tematykę wszystkie dzieci; podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy; wzbudzenie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania będzie prowadziło do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych.
  • zajęcia doskonalące umiejętności dzieci: prowadzone - w zależności od potrzeb i możliwości dzieci; zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się; koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy , nabywaniu , doskonaleniu umiejętności dzieci.
  • zajęcia w kącikach zainteresowań, prowadzone w zależności od potrzeb, zaciekawień i możliwości dzieci - realizowane w ciągu dnia
  • sytuacje edukacyjne - zajęcia ze wsparciem nauczyciela
  • karty zadaniowe stanowiące podstawową dokumentację świadczącą o rozwoju dziecka (projektowane karty uwzględniają indywidualny rozwój dziecka), samodzielna praca dziecka ze wsparciem nauczyciela;
Aktywność twórcza dziecka o charakterze plastycznym, dramatycznym, ruchowym, muzycznym:

10.15 - 11.45 Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali ( przy niepogodzie), zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze

12.00 - 12.30 Przygotowanie do obiadu.

12.30 - 13.00 Obiad.

13.00 - 14.00 Odpoczynek po obiedzie, czas na relaksacje, zajęcia ponadprogramowe

14.00 - 14.30 Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 - 14.45 Podwieczorek

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

14.45 - 17.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości; słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ew. słuchanie czytanych fragmentów książek); zabawy w kącikach zainteresowań; podsumowanie dnia; czynności porządkowe).