Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na wrzesień

Temat (tydzień I) - "Poznajemy się"

 • Stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery w grupie, nawiązanie kontaktu z dziećmi,
 • Poznawanie zasad panujących w naszej grupie,
 • Poznanie pomieszczeń w przedszkolu - omówienie zasad bezpiecznej zabawy w sali i ogrodzie
 • Kształtowanie nawyków porządkowych i higienicznych
 • Uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych

Temat (tydzień II) - "Wakacyjne wspomnienia"

 • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami- rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej
 • Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb
 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie
 • Zabawy przy muzyce- ruchowo-rytmiczne- rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem

Temat (tydzień III) - "Bezpieczna droga do przedszkola"

 • Poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
 • Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej
 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

Temat (tydzień IV) - "Dbam o siebie"

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała
 • Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk
 • Zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określanie, do czego służą