Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na październik

Temat (tydzień I) - "Zwierzęta jesienią"

 • Zapoznanie ze zwierzętami lasu
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat

Temat (tydzień II) - "Dary jesieni"

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią – zmiana koloru i opadanie liści
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych oraz ich owoców

Temat (tydzień III) - "Owoce"

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku
 • Rozpoznawanie i nazywanie owoców (jabłka, gruszki, śliwki)
 • Rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia

Temat (tydzień IV) - "Warzywa"

 • Rozróżnianie i nazywanie wybranych warzyw rosnących w Polsce
 • Poznanie znaczenia jedzenia warzyw dla zdrowia
 • Zachęcanie do zjadania surowych warzyw jako źródła witamin.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania koloru żółtego

Temat (tydzień V) - "Las jesienią"

 • Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w lesie
 • Przestrzeganie przed zbieraniem grzybów tylko w obecności osoby dorosłej
 • Poznawanie grzybów jadalnych i trujących
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych