Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na grudzień

Temat (tydzień I) -  "W krainie świętego Mikołaja"

 • Zapoznanie dzieci z wybranym krajem, warunkami klimatycznymi (noc polarna)
 • Poznanie postaci Świętego Mikołaja
 • Wprowadzenie dzieci w świat zwierząt zamieszkujących Finlandię
 • Poznanie symboli tego kraju (flaga, godło)

Temat (tydzień II) - "Święta tuż, tuż"

 • Rozwijanie sprawności manualnej; kształtowanie poczucia estetyki; doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej
 • Doskonalenie umiejętności różnicowania długości oraz stosowania określeń: długi, krótki; dostrzeganie regularności, odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów
 • Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia – pieczenie pierniczków; rozwijanie zmysłów dotyku i węchu
 • Rozwijanie ekspresji ruchowej; wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie

Temat (tydzień III) - "Świąteczne tradycje"

 • Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd w czasie świąt Bożego Narodzenia
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia

Temat (tydzień IV) - "Świąteczny czas"

 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej; czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • Rozwijanie zainteresowań muzycznych
 • Wprowadzenie miłej i przyjaznej atmosfery
 • Rozpoznawania i nazywania emocji swoich oraz innych osób