Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na marzec

TEMAT TYGODNIOWY: „Wyprawa do Chin”

 • Zapoznanie z wybranymi wiadomościami o kulturze Chin.
 • Rozwijanie tolerancji wobec innych narodów.
 • Rozbudzanie zainteresowania kulturą azjatycką.
 • Rozpoznawanie symboli narodowych Chin.

 

TEMAT TYGODNIOWY: „ W marcu jak w garncu”

 • Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie na przedwiośniu: pojawianie się pąków liści na drzewach, pierwszych kwiatów, coraz więcej słońca, topnienie śniegu, opady deszczu, wiatr –obserwowanie skutków.
 • Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia.
 • Poznanie i nazywanie niektórych roślin znajdujących się w najbliższym otoczeniu.
 • Próby wyjaśnienia przysłowia „ W marcu jak w garncu”.
 • Ocenianie wielkości przedmiotów poprzez stosowanie porównań: mniejszy od, większy od, taki sam.

 

TEMAT TYGODNIOWY: „ Środki transportu”

 • Rozpoznawanie i nazywanie różnych środków transportu.
 • Klasyfikowanie pojazdów ze względu na miejsce poruszania się.
 • Rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różnego rodzaju pojazdy.
 • Porównywanie ciężaru dwóch przedmiotów: lżejszy od…, cięższy od…
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat.