Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na wrzesień

TEMAT TYGODNIOWY: „ Wspomnienia z wakacji – podróżujemy po mapie”

 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Zapoznanie z mapą i do czego służy.
 • Rozwijanie zainteresowań nie tylko najbliższą okolicą,.

 

TEMAT TYGODNIOWY: „ Savoir – Vivre czterolatków”

 • umiejętne wykonywanie czynności samoobsługowych,
 • przypomnienie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków – właściwe posługiwanie się sztućcami i kubkiem,
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych stosownie do sytuacji.

TEMAT TYGODNIOWY: „ Nasze przedszkolne sprawy”

 • Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej.
 • Rozumienie konieczności pomagania koleżankom i kolegom.
 • Dbanie o ład i porządek w sali.
 • Aktywny udział dzieci w zabawach zorganizowanych z okazji Dnia Przedszkolaka.

 

TEMAT TYGODNIOWY: „ Idzie jesień, różne dary w koszu niesie”

 • obserwacja zmian w przyrodzie zachodzących jesienią,
 • zbieranie darów jesieni, które można znaleźć w parku i w lesie.
 • rozpoznawanie kasztanów, żołędzi, szyszek, jarzębiny,
 • rozpoznawanie grzybów jadalnych ( borowik, koźlarz) i trujących ( muchomor),
 • manipulowanie materiałem przyrodniczym i wykorzystanie go w zajęciach plastycznych.