Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na październik

TEMAT TYGODNIA: „Leśni przyjaciele”

 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt leśnych, opisywanie ich wyglądu oraz charakterystycznych cech.
 • Poszerzanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego i rozumienie konieczności dbania o nie.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doświadczeń podczas działalności artystycznej.
 • Swobodne przeliczanie w zakresie dostępnym dziecku. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
 • Aktywny udział dzieci w zabawach zorganizowanych z okazji Dnia Pomocy Zwierzętom.

TEMAT TYGODNIA: „Owocowy zawrót głowy”

 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt leśnych, opisywanie ich wyglądu oraz charakterystycznych cech.
 • Poszerzanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego i rozumienie konieczności dbania o nie.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doświadczeń podczas działalności artystycznej.
 • Swobodne przeliczanie w zakresie dostępnym dziecku. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.

TEMAT TYGODNIA: „Dary ogrodu”

 • Rozpoznawanie warzyw za pomocą zmysłów.
 • Doskonalenie umiejętności skupiania uwagi na szeregach i na powtarzających się szeregach rytmicznych.
 • Zachęcanie dzieci do próbowania warzyw i zjadania ich.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg cech.
 • Rozwijanie słownictwa.

TEMAT TYGODNIA: „Niemcy – Podróże przedszkolaka po krajach świata”

 • Poszerzanie wiedzy na temat kraju UE – Niemcy (położenie geograficzne, charakterystyczne budynki, muzyka, przemysł motoryzacyjny)
 • Poznanie symboli narodowych Niemiec (godło, flaga, hymn).
 • Posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi w języku niemieckim.
 • Przygotowywanie i degustowanie ciekawostek kulinarnych Niemiec.

TEMAT TYGODNIA: „Jestem bezpiecznym przedszkolakiem”

 • Zwrócenie uwagi na to komu i w jakich sytuacjach można podawać swój adres, a komu nie.
 • Poznanie podstawowych zasad poruszania się pieszego.
 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze, placu zabaw i podczas kontaktu ze zwierzętami.
 • Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi.
 • Przypomnienie i utrwalenie nazw figur geometrycznych.