Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na styczeń

TEMAT TYGODNIOWY: „ Uroki zimy”

 • Znajomość nazw pór roku – określanie cech charakterystycznych dla zimy.
 • Odpowiednie ubieranie się do warunków atmosferycznych.
 • Podziwianie przedszkolnego ogrodu w zimowej odsłonie.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Wyrabianie pozytywnego stosunku do zwierząt.

 

TEMAT TYGODNIOWY: „Moi Dziadkowie”

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci – porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi.
 • Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci.
 • Okazywanie szacunku osobom starszym.
 • Wykonywanie drobnych upominków dla najbliższych.
 • Udział w uroczystości dla Babci i Dziadka z okazji ich Święta.

 

TEMAT TYGODNIOWY: „ Oto jestem ja”

 • budzenie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem jego symetrii,
 • wyróżnianie i nazywanie poszczególnych części ciała,
 • rozróżnianie i nazywanie prawej i lewej strony ciała,
 • wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych usprawniających różne części ciała.

 

TEMAT TYGODNIOWY: „ Francja, kraj nad Loarą”

 • poznawanie kultury innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów,
 • poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości
 • poznawanie życia ludzi różnych narodowości poprzez słuchanie baśni i legend
 • spotkanie z przedstawicielem Ambasady Francji w Polsce.