Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Oddział IV

słońce Promyczki

Nauczyciele:

Marzena Kostyra
Kinga Strzebiecka

Pomoc: Iwona Szelest