Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Co robimy w najbliższych dniach marca?

Przez kolejne 2  tygodnie będziemy bawić się w ogrodników i obserwatorów świata przyrody, realizując projekt "Kwiaty".

Temat ten będzie realizowany z wykorzystaniem metody projektów.
Jest to metoda aktywizowania dzieci, czyli zachęcania do dogłębnego badania interesującego je tematu.
Badanie to polega na:
obserwacji, zadawaniu pytań, prowadzeniu doświadczeń, eksperymentów, stawianiu hipotez, przewidywaniu.
CELE:
1. Rozbudzenie w dzieciach zainteresowania przyrodą. Dostrzeganie jej piękna w postaci pierwszych kwiatów.
2. Rozwijanie zainteresowania pracami hodowlanymi: sianiem, sadzeniem, rozsadzaniem kwiatów.
3. Poszerzenie wiedzy na temat budowy kielicha kwiatowego o kolejne elementy: pręciki, słupki, kielich.
4. Rozwijanie ciekawości poznawczej poprzez obserwację wzrostu rośliny, od momentu posiania/sadzenia poprzez wzrost i rozkwit.
5. Rozumienie wartości i znaczenia pracy ogrodnika. 6. Rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy i własnych możliwości w pracy twórczej.
Realizacja projektu polega na:
• przygotowaniu dzieci do aktywności badawczej,
• samodzielnej lub zespołowej aktywności badawczej dzieci,
• spotkaniu z ekspertem,
• zajęciach terenowych.