Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Co robimy w najbliższych dniach maja?

Szanowni Rodzice!

W najbliższych dniach w oddziale IV „Odkrywcy” będzie realizowany temat:

Polska w Unii Europejskiej

Będziemy:
 • posługiwać się pojęciami: ojczyzna, godło, flaga; kontynent, unia europejska, Polak, Polska i interpretować symbole Unii Europejskiej,
 • wyszukiwać na mapie wybrane państwa, rozpoznawać kształty, odczytywać nazwy państw, miast,
 • rozpoznawać charakterystyczne europejskie budowle i konstruować wspólnie budowle, rozpoznawać charakterystyczne krajobrazy,
 • wytyczać na mapie trasę podróży,
 • dekodować informacje wizualne i dźwiękowe, rozwiązywać rebusy sylabowe i sylabowo-obrazkowe,
 • układać wyrazy z sylab, a następnie z liter,
 • czytać sylaby, wyrazy, proste zdania, teksty (w zależności od możliwości rozwojowych dziecka),
 • rachować: liczyć, dodawać, odejmować, dokonywać wymiany według podanych umów, a także rozdzielać i rozdawać (scenki zabawowe),
 • odróżniać, nazywać lewą i prawą stronę ciała (nie tylko ręka) z perspektywy własnej osoby, odróżniać, nazywać lewą i prawą stronę ciała (nie tylko ręka) z perspektywy drugiej osoby,
 • odtwarzać rytm ilustrowany układem przestrzennymi i tworzyć rytm do odtworzenia przez innych,
 • wykazywać orientację na kartce papieru: góra – dół, strona prawa – strona lewa, górny prawy róg itd.),
 • rysować na kartce wzory według instrukcji słownej, tworzyć instrukcję słowną do rysowania wzorów na kartce papieru,
 • wspólnie planować działania i zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych i zabawach ruchowych,
 • prowadzić doświadczenia, np. badając siłę wiatru działającą na różnorodne przedmioty,
 • wyszukiwać informacje korzystając z dostępnych źródeł, omawiać utwory literackie i prowadzić dyskusje na ich temat,
 • określać wartości logiczne zdań prawda-fałsz, wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • prezentować i oceniać własne wytwory na forum grupy, wyrażać emocje podczas różnorodnych działań plastycznych, muzycznych, teatralnych i ruchowych.