Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Kto Ty jesteś?

Kto Ty jesteś? Polak mały!

Niedawno Promyczki tworzyły godła Polski, współpracując w zespole.

Bo współpraca to podstawa!