Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Co będziemy robić w najbliższych dniach stycznia?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
Temat kompleksowy: WITAJ NOWY ROKU
  • rozumienie pojęcia: nowy rok - wymienianie nazw miesięcy, poznanie zapisu graficznego roku kalendarzowego,
  • formułowanie własnych życzeń przez dzieci,
  • rozwijanie pamięci i percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-słuchowej,
  • tworzenie własnej interpretacji słownej z wykorzystanie samodzielnie przygotowanych rekwizytów,
  • rozwiązywanie zagadek - rozwijanie logicznego myślenia, - wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
  • rozumienie pojęcia „upływ czasu”, poznanie sposobów mierzenia czasu dawniej i dzisiaj,
  • doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
  • słuchanie w skupieniu utworu operowego Arii z kurantem St. Moniuszki - poznanie słowa - kurant, rozwijanie wyobraźni,
  • rozwijanie wyobraźni w przestrzeni, stosowanie określeń wskazujących na położenie elementów w stosunku do innych przedmiotów.