Przedszkole Nr 129
“Raj na Skarpie”
w Warszawie

Co będziemy robić w najbliższych dniach stycznia?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
Temat kompleksowy WESOŁY KARNAWAŁ            
 • poznanie zwyczajów związanych z karnawałem,
 • rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania znaków,
 • utrwalanie nazw państw i kontynentów dotychczas poznanych,
 • nabywanie wiadomości na temat karnawału odbywającego się w Brazylii, poznanie pojęć: kontynent, Ameryka Południowa, Rio de Janerio, samba; odszukanie omawianych  miejsc na globusie i mapie świata,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez udział w tańcach, zabawach rytmicznych i grę na instrumentach oraz śpiewanie piosenek,
 • rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej i słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego wyrazów,
 • wdrażanie do uważnego słuchania opisu słownego i wiązania go z treścią obrazka,
 • samodzielne lub zespołowe rozwiązywanie zadań o zróżnicowanym stopniu trudności.
 • tworzenie zbiorów elementów na postawie jednej wybranej cechy: koloru lub wielkości. przeliczanie elementów w zbiorach, porównywanie liczebności, przeliczanie o ile jest więcej, o ile jest mniej,
 • rozwijanie grafomotoryki  poprzez ćwiczenia typu: kalkowanie, ćwiczenia ruchowo- graficzne, ćwiczenie płynności ruchów poprzez kreślenie elementów literopodobnych itp.,
 • rozwijanie ekspresji ruchowej i pomysłowości, płynności ruchu, poczucia rytmu, siły i zwinności, umiejętności reagowania na sygnały, wyczucia przestrzeni,
 • projektowanie masek karnawałowych,
 • tworzenie zagadek pantomimicznych w oparciu o treść bajki.