new_header

 

Tu jesteś:

 

Grupa „Mrówki”

Co robimy w czerwcu?

 

Temat kompleksowy: Zwierzęta egzotyczne

Gromadzenie informacji i materiałów o zwierzętach.

Oglądanie prezentacji multimedialnej „Zwierzęta egzotyczne:

•         poznanie wybranych zwierząt,

•         wypowiadanie się o zaobserwowanych cechach wyglądu,

•         podsumowanie zdobytych informacji w formie quizu.

Kształcenie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie oraz sprawności ruchowej:

Ćwiczenia małej motoryki:

•         zabawy paluszkowe do tekstów wierszyków.

•         rozluźnianie napięcia mięśniowego rąk,

•         usprawnianie końców palców,

•         ćwiczenia graficzne

Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne - nabywanie świadomości własnego ciała oraz prawej
i lewej strony ciała.

Improwizacje ruchowe i zabawy naśladowcze - usprawnianie koordynacji ruchowo- słuchowej oraz rozwijanie wyobraźni.

Ćwiczenia pantomimiczne

Zabawy w teatr:

•         z wykorzystaniem kukiełek i pacynek,

•         zadania aktorskie (sytuacyjne).

Zabawy integrujące grupę.

Słuchanie tekstów wierszy i opowiadań - inspiracja do działań.

Słuchanie wierszy J. Brzechwy – nauka – wykorzystanie podczas zabaw teatralnych.

Zabawy kreatywne – wykorzystanie gazet (przekształcanie materiału).

Zabawy taneczne według podanej choreografii, improwizacje ruchowe oraz z piosenką.

Słuchanie odgłosów przyrody.

Rozwiązywanie i układanie zagadek:

- słuchowych,

- obrazkowych,

- pantomimicznych.

Ćwiczenia artykulacyjne i ćwiczenia prawidłowego toru oddechowego.

Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, np.”

•       sylabizowanie nazw zwierząt przedstawionych na obrazkach z jednoczesnym ruchem obu rąk (klaskanie, pstrykanie, uderzanie dłońmi o kolana;

•       rozpoznawanie własnego imienia wypowiadanego przez nauczycielkę lub inne dziecko sylabami lub głoskami,

•       poszukiwanie przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się na określoną sylabę lub głoskę.

Wykonanie maski krokodyla – praca według wzoru – ćwiczenie małej motoryki – zaginanie powierzchni kartki według instrukcji.

Collage „Zwierzęta” – techniki: wycinanka, wydzieranka.

 

 

 

Temat kompleksowy: Mój tata

Kształtowanie uczucia miłości i szacunku do ojca na podstawie wiersza E. Wiśniowskiej Tatuś:

-       nauka wiersza,

-       szukanie odpowiedzi na pytanie: Jaki jest tata? - określanie cech dobrego ojca,

-       układanie życzeń dla taty.

Odgadywanie i układanie zagadek dotyczących zawodów ojców dowolną metodą - wprowadzenie elementów współzawodnictwa.

Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie,

- układanie zadań do przedstawionej sytuacji.

Zabawa dydaktyczna TAK – NIE:

 - kształcenie uwagi oraz krytycznego myślenia,

- ocenianie wartości logicznej zdań.

Zabawy ruchowe przy piosence:

•       ćwiczenia słuchowe - rozpoznawanie brzmienia

instrumentów,

•       układanie melodii do życzeń dla taty.

Praca plastyczna „Mój tata” - umiejętne komponowanie postaci taty, wyjaśnienie techniki malowania portretu z zaznaczeniem jego wszystkich ważnych elementów;

- oglądanie portretów ojców;

- wspólne zorganizowanie wystawy prac.

Wykonanie prezentu dla taty „Kolorowy obrazek”- technika kombinowana.

Temat kompleksowy: Morskie opowieści

Rozwiązywanie i układanie zagadek:

·        słuchowych,

·        obrazkowych,

·        pantomimicznych.

Układanie puzzli – rozwijanie umiejętności analizy wzrokowej i współdziałania z innymi.

Zabawy w teatr:

•         z wykorzystaniem kukiełek i pacynek,

•         zadania aktorskie (sytuacyjne).

Ćwiczenia pantomimiczne

Kształcenie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie oraz sprawności ruchowej.

Improwizacje ruchowe i zabawy naśladowcze - usprawnianie koordynacji ruchowo- słuchowej oraz rozwijanie wyobraźni.

Zabawa dydaktyczna „Co znajdziemy na piasku?”-wyszukiwanie przedmiotów ukrytych w pojemniku
z piaskiem: muszelki, kamyki – określanie ich wyglądu i właściwości (miękkie-twarde, lekkie-ciężkie, gładkie-szorstkie, duże-małe, jest w kolorze itd.) przesiewanie piasku, określanie właściwości (suchy, drobny, miękki, gruby, szorstki itp.).

Ćwiczenia małej motoryki -rozluźnianie napięcia mięśniowego rąk, usprawnianie końców palców:

•           „Rysujemy na piasku”– rysowanie palcem dowolnych wzorów: fal, linii, i innych wg pomysłów dzieci,

•          „Fale” –rysowanie pastelami dowolnych wzorów: fal, linii, i innych według pomysłów dzieci
(z towarzyszeniem utworu muzycznego); na sygnał (gwizdek) przekazuje karton koledze siedzącemu po lewej stronie.

•         ćwiczenia graficzne.

Słuchanie tekstów wierszy i opowiadań - inspiracja do działań słownych, ruchowych i plastycznych.

Wprawki dramowe – „Szukamy skarbu pirata”.

Zabawy taneczne według podanej choreografii, improwizacje ruchowe oraz z piosenką.

Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne.

Ćwiczenia małej motoryki - zabawy paluszkowe do tekstów wierszyków.

Dekodowanie i kodowanie informacji (posługiwanie się symbolami).

Rozwijanie intuicji geometrycznych – nazywanie kształtów i układanie z nich szlaczków oraz innych kompozycji.

Porównywanie długości – mierzenie długości krokami, stopa za stopą.

Praca „Morski obrazek” -technika kombinowana: rozciąganie plasteliny po powierzchni kartonu, dolepianie elementów, rysunek patyczkiem.

Składanki papierowe – „Łódka” – próby samodzielnego składania papieru według wzoru.

 

stat4u