new_header

 

Tu jesteś:

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc czerwiec 2017 rok

W grupie II „Promyczki”

 

I.                  Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany!

vStwarzanie okazji do dostrzegania odmienności oraz autonomii drugiego człowieka;

vDoskonalenie tańców, układów tanecznych, jak też piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;

vBudzenie zainteresowania literaturą dla dzieci, poprzez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;

vRozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane                                i spontaniczne.

 

 

II.               Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści…

vRozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownika dziecka; wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci;

vRozwijanie postawy badawczej, jak też umiejętności obserwacji oraz budzenia dziecięcej ciekawości                                  w poznawaniu środowiska przyrodniczo – społecznego;

vTworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego, jak również odległego – egzotycznego, nieznanego, pełnego tajemnic…;

vProwadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy;

vUmożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat, jak też byciu słuchanym.

III.           Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

vRozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zabawy i ćwiczenia organizowane samorzutnie;

vDostarczanie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.;

vStwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą, jako źródła marzeń, przeżyć oraz różnorodnych doznań;

vRozwijanie mowy i myślenia, przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji – mówienie                o swoich marzeniach, nazywanie uczuć;

vAranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.

 

 

IV.           Kiedy patrzę w niebo…

vWzbogacenie wiadomości dzieci na temat Kosmosu;

vRozwijanie aktywności twórczej; poprzez udział w urozmaiconych i atrakcyjnych zajęciach;

vRozwijanie i modelowanie wyobraźni dziecięcej;

vRozwijanie zdolności swobodnego wypowiadania się, jak również umiejętności słuchania i czekania na „swoją kolej”;

vWdrażanie dzieci do zgodnego współdziałania w zespołowych zadaniach.

 

 

 

Dziękujemy i zapraszamy Państwa do wspólnych działań.

Nauczycielki

 

 

stat4u