new_header

 

Tu jesteś:

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA DYŻURUJĄCEGO

 

 

Potwierdzam zgłoszenie dziecka ………………………………………………………………..
                                                                                                                                    imię i nazwisko dziecka

 

na dyżur wakacyjny do Przedszkola Nr …………….. w terminie ……………………………..

 

1.    Zobowiązuję się, najpóźniej do dnia rozpoczęcia dyżuru wnieść opłaty za żywienie
„z góry” w wysokości ustalonej stawki dziennej, pomnożonej przez liczbę dni pobytu dziecka w przedszkolu.

 

UWAGA! Nie wniesienie opłaty w ustalonym terminie traktowane będzie, jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu dyżurującym.

 

2.    Zobowiązuję się, najpóźniej do dnia zakończenia dyżuru wnieść opłaty za pobyt dziecka
w przedszkolu zgodnie z zapisami uchwały NR XXIII/463/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

 

 

Warszawa, dnia …………………                         ………………………………………..

                                                                                                                     Podpis matki lub ojca/opiekuna prawnego

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA DYŻURUJĄCEGO

 

 

Potwierdzam zgłoszenie dziecka ………………………………………………………………..
                                                                                                                                    imię i nazwisko dziecka

 

na dyżur wakacyjny do Przedszkola Nr …………….. w terminie ……………………………..

 

1.      Zobowiązuję się, najpóźniej do dnia rozpoczęcia dyżuru wnieść opłaty za żywienie
„z góry” w wysokości ustalonej stawki dziennej, pomnożonej przez liczbę dni pobytu dziecka w przedszkolu.

 

UWAGA! Nie wniesienie opłaty w ustalonym terminie traktowane będzie, jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu dyżurującym.

 

2.    Zobowiązuję się, najpóźniej do dnia zakończenia dyżuru wnieść opłaty za pobyt dziecka
w przedszkolu zgodnie z zapisami uchwały NR XXIII/463/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

 

 

Warszawa, dnia …………………                         ………………………………………..

                                                                                                                     Podpis matki lub ojca/opiekuna prawnego

stat4u