new_header

 

Tu jesteś:

MISJA i WIZJJA Przedszkola

oraz priorytety do pracy wychowawczo-dydaktycznej na lata 2015 – 2020

 

Dążymy do tego, by dziecko w naszym przedszkolu:

·         aktywnie, ciekawie, bezpiecznie i radośnie spędzało czas z nami i rówieśnikami

·         uczyło się samodzielności w działaniu i radziło sobie w nowych, a czasami trudnych dla siebie sytuacjach

·         zaspokajało potrzebę ruchu podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych w trakcie zajęć i w swobodnej aktywności

·         poznawało siłę wyobraźni i własnych twórczych pomysłów

·         wyrażało uczucia i myśli, własną ekspresję twórczą

·         miało możliwość realizacji własnych zainteresowań,

·         chętnie podejmowało działania w sytuacjach otwartych i problemowych

·         budowało poczucie własnej wartości oraz okazywało szacunek innym ludziom

·         podejmowało współpracę z rówieśnikami, pomagało innym i korzystało z pomocy innych

·         aktywnie poznawało świat podczas wycieczek, spacerów, spotkań z ekspertami

Pragniemy:

 • rozwijać potencjał intelektualny dziecka, stwarzając okazję do podejmowania przez nie coraz ambitniejszych zadań (ale leżących w granicach jego możliwości)
 • wspierać działalność eksperymentalno-badawczą dzieci i samodzielność w szukaniu przez nie odpowiedzi na wiele pytań
 • rozwijać wiarę dziecka we własne możliwości i stwarzać sytuacje podczas których pozna ono siłę własnych działań i będzie mogło radzić sobie także z niepowodzeniami
 • wspomagać indywidualne działania dziecka (samorealizacja), ale uczymy także jak współpracować, pomagać innym i korzystać z pomocy,
 • i dążymy, by dziecko było koleżeńskie, kulturalne i empatyczne
 • wspierać rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • wspomagać rodziców w ich roli wychowawczej, zwracając ich uwagę na aspekty rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym
 • zachęcać rodziców do kontynuowania działań podjętych przez przedszkole
 • zachęcać rodziców do uczestniczenia w różnych działaniach z dziećmi, które są organizowane na terenie przedszkola
 • tworzyć bezpieczną i ciepłą atmosferę
 • wykorzystywać potencjał środowiska lokalnego

 

Wierzymy, że mały człowiek dużo może.

 

W dniu 4 lipca 2015r. Uchwałą nr 3/2015 ilością głosów 10/12 przyjęto wizję i misję przedszkola  na okres 2015 - 2020 r.

 

 

 

stat4u