new_header

 

Tu jesteś:

 

Program wychowania przedszkolnego "Poznać i zrozumieć"

 

E .Słodownik-Rycaj, E. Czerwińska-Klemke, B.Krysiak, K.Zielińska

 

Program oparto na podstawie programowej wychowania przedszkolnego zawartej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).

 

Program "Poznać i zrozumieć" zorientowany jest na dziecko. To ono jest ośrodkiem podejmowanych działań. Zakłada się, że najistotniejsze są jego potrzeby, to, czym się przejmuje, co najlepiej odpowiada jego interesom, służy jego rozwojowi. Wychodzi od zainteresowań dziecka i zmierza w kierunku ich poszerzania. Ma wspierać postrzeganie, myślenie i uczenie się, ale przede wszystkim pomagać w tworzeniu „systemu ja” oraz budowaniu pozytywnych relacji społecznych.

 

Program bardzo mocno akcentuje doświadczenia związane z systemem „ja”, czyli zdobywanie samowiedzy i samooceny: jaki jestem, co o sobie sądzę, na ile jestem w stanie działać w otaczającym mnie świecie.

 

Program akcentuje zróżnicowanie oddziaływań przez nauczycieli, tak by odwoływać się do różnych sposobów uczenia sie dzieci

 

W programie zwraca się uwagę na sposoby uczenia się i nauczania takie jak:

 • zabawy dowolne,

 • podawanie (opis, wyjaśnienia),

 • rozmowa,

 • obserwacja,

 • eksperymentowanie,

 • odkrywanie,

 • konstruowanie,

 • naśladowanie,

 • ćwiczenia utrwalające,

 • gry i zabawy dydaktyczne,

 • podejmowanie różnorodnych działań praktycznych,

 • zajęcia dramowe,

 • metoda projektów,

 • metody integracyjne,

 • współpraca,

 • gry i zabawy ruchowe.

 

Realizujemy także koncepcję:

 • E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, E., Zielińskiej "Dziecięca matematyka"

 

 • wdrażamy model edukacyjny "Naturalna nauka języka" promujący zespołowe i indywidualne formy pracy z dziećmi autorstwa E. Czerwińskiej-Klemke

 

 • prowadzimy zajęcia we współpracy z rodzicami w zakresie terapii logopedycznej, organizowane przez K.Wójcik.

 

 • organizujemy spotkania adaptacyjne, umożliwiające dzieciom poznanie przedszkola, swojej sali, nauczycielek, a także rówieśników.

 

stat4u