new_header

 

Tu jesteś:

LOGO - small

 

OGÓLNY  ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI w PRZEDSZKOLU:

I. RANEK

·                     7.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola, przebywanie wszystkich w jednej

              z sal. Zabawy dowolne służące   realizacji pomysłów  wszystkich przybyłych dzieci

·                     8.00 - 8.45 Zabawy integrujące grupę; zajęcia w zespołach i indywidualne

                              inspirowane przez nauczyciela i swobodne w kącikach zainteresowań;

                              działania wspomagające rozwój dziecka; ćwiczenia ogólno-rozwojowe

                              (np.: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę);

                              prowadzenie obserwacji; zabawy poranne

·                     8.45 - 9.00 Gimnastyka poranna. Przygotowanie do śniadania.

·                     9.00 - 9.30 Śniadanie.

·                     9.30 - 10.15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą,

                                zespołowe i indywidualne:

II.  ZAJĘCIA PLANOWE

Zajęcia dla całej grupy:

·                     zajęcia wprowadzające w wybraną tematykę wszystkie dzieci; podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy; wzbudzenie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania będzie prowadziło do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych.

·                     zajęcia doskonalące umiejętności dzieci: prowadzone - w zależności od potrzeb i możliwości dzieci; zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się; koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy , nabywaniu , doskonaleniu umiejętności dzieci.

·                     zajęcia w kącikach zainteresowań, prowadzone w zależności od potrzeb, zaciekawień
i możliwości dzieci- realizowane w ciągu dnia

·                     sytuacje edukacyjne - zajęcia ze wsparciem nauczyciela

·                     karty zadaniowe stanowiące podstawową dokumentację świadczącą o rozwoju dziecka (projektowane karty uwzględniają indywidualny rozwój dziecka), samodzielna praca dziecka ze wsparciem nauczyciela;

·                     Aktywność twórcza dzieckao charakterze plastycznym, dramatycznym, ruchowym, muzycznym

·                     10.15 - 11.45 Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie  przedszkolnym lub w sali ( przy

                                    niepogodzie),  zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze

·                     12.00 - 12.30 Przygotowanie do obiadu.

·                     12.30 - 13.00 Obiad.

·                     13.00 - 14.00 Odpoczynek po obiedzie, czas na relaksacje, zajęcia ponadprogramowe

·                     14.00 - 14.30 Przygotowanie do podwieczorku.

·                     14.30 - 14.45 Podwieczorek

 

III ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

           Od 14.45 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości;

                              słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej

                             (ew. słuchanie czytanych  fragmentów książek); zabawy w kącikach

                             zainteresowań;  podsumowanie dnia; czynności porządkowe).

                             Rozchodzenie się dzieci do domu

 

 

 

 

 

stat4u