new_header

 

Tu jesteś:

Szanowni Państwo,

Na mocy art. 12 z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013r. poz. 827 ze zm.) opłata za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie 13-tej wynosi  1 zł !

 

  • uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. LXXXIV/2166/2014  w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy
  • Zarządzenia  Nr 119/2015 prezydenta m. st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2015 w sprawie upoważniania dyrektora przedszkola z opłaty za pobyt  w przedszkolu po godzinie 13-tej
  • ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty      ( Dz. U. z 2013r.poz. 827), która wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r.

 

OPŁATY        za     PRZEDSZKOLE 

 

Każdy rodzic obowiązany jest dokonać opłaty za przedszkole na podane nr kont bankowych  lub dokonać wpłaty w placówce lub w placówce  do

                                         5-tego każdego miesiąca!

 Nie uiszczanie opłaty w terminie powoduje naliczanie odsetek zgodnie z regulaminem indykacji należności. (Wyjątek stanowią sytuacje trudne, które należy przedstawić dyrektorowi).

 

Składowe opłaty za przedszkole:

 

·      Opłata za pobyt dziecka po godz. 13-tej – 1 zł /godz.     

   Nr konta    72103015080000000550531003

·     Opłata za  żywienie ( 3 posiłki) – 8 zł dziennie

Nr konta    7510301508 0000 0005 5053 1003

 

·      Dobrowolna składka na Radę Rodziców

Nr  konta     51 2030 0045 1110 0000 0254 2430

 

stat4u