new_header

 

Tu jesteś:

Wykaz kontrahentów  na dostawę żywności do przedszkola w 2017

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ).

 

1

 

Jaja kurze

INWEST MICHEL

2/11/2016

Do 31.12.2017

2

Artykuły spożywcze,

warzywa, owoce

Art. spożywcze , warzywa, owoce , cytrusy M. Kowalski

3/11/2016

Do 31.12.2017

     3

Art. głęboko mrożone

Świat Mrożonek

4/11/2016

Do 31.12.2017

4

 

Pieczywo, art. ciastkarskie

Piekarnia „ Wrzeciono”

5/11/2016

Do 31.12.2017

5

 

Art. mleczarskie

Mlekovita

6/11/2016

Do 31.12.2017

6

 

mięso, wędliny

Firma  Sokołów

       7/11/2016

Do 31.12.2017

 

stat4u