KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na czerwiec

Temat (od 1 do 5 czerwca) - „Jak zostać sportowcem”

 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu
 • rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych, plastycznych i graficznych
 • rozwijanie kontaktów społecznych u dzieci podczas zabawy
 • wdrażanie do dostrzegania emocji swoich i innych osób
 • wzmacnianie odporności psychicznej poprzez ćwiczenia umiejętności czekania na swoją kolej
 • wdrażanie do współdziałania z grupą podczas różnych zabaw i zadań
 • wzmacnianie samoświadomości
 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania utworów literackich
 • rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 • poszerzenie wiadomości nt. dyscyplin sportowych
 • utrwalanie wyglądu i nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych

 Temat (od 8 do 12 czerwca) - „I oto przyszło lato…”

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała
 • rozwijanie czynności samoobsługowych związanych ze spożywaniem posiłków
 • rozwijanie percepcji dotykowej
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródło satysfakcji estetycznej
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przegraną
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • obdarzanie uwagi osoby dorosłe
 • współdziałanie z dziećmi w zabawie
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonego kryterium
 • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze
 • rozwijanie logicznego myślenia przez rozwiązywanie zagadek
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • wdrażanie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni

Temat (od 15 do 19 czerwca) - „Odwiedzamy zwierzęta na wsi”

 • rozwijanie sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych, gimnastycznych
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń paluszkowych, prac plastycznych , technicznych
 • doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć
 • rozwijanie umiejętności rozmawiania o swoich emocjach
 • kształtowanie postaw prospołecznych i czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących gospodarstwo wiejskie
 • poznawanie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ich wartości
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej
 • poznawanie podstawowych czynności jakie wykonuje rolnik
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie

Temat (od 22 do 30 czerwca) - „Hej, na wakacje czas”

 • doskonalenie sprawności ruchowej,  motoryki dużej i małej
 • kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej
 • rozwijanie empatii uwrażliwianie na potrzeby zwierząt
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • wdrażanie , respektowanie oraz tworzenie zasad zabawy i współdziałania w grupie
 • wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie i odczuwanie radości ze wspólnej zabawy
 • rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań
 • wzbogacanie wiedzy i słownictwa związanego z podróżami
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na różne kryteria
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • rozwijanie percepcji dotykowej
 • doskonalenie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie ciekawości poznawczej