KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na kwiecień

Temat (od 6 do 10 kwietnia) - „Nadchodzą święta Wielkanocne

 • poznawanie zwyczajów związanych z Wielkanocą
 • zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi ze świętami Wielkanocnymi: palemki, pisanki, zajączek, kurczaczek, baranek
 • wprowadzanie radosnego nastroju w oczekiwaniu na święta Wielkanocne
 • rozbudzenie ciekawości poznawczej u dzieci
 • usprawnianie motoryki małej i rozwijanie zdolności manualnych.
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni, odpowiednie reagowanie na przerwę w muzyce i hasło.
 • rozwijanie poczucie rytmu
 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów
 • zachęcanie do podejmowania wspólnych działań

Temat (od 14 do 17 kwietnia) - I oto przyszła Pani Wiosna”

 • rozwianie ogólnej sprawności fizycznej dziecka w czasie zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz naśladowczych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • rozwijanie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji
 • doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • kształtowanie zwrotów grzecznościowych u dzieci w konkretnych sytuacjach
 • wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy
 • przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na placu zabaw
 • wzbogacanie słownictwa dzieci o zwroty i wyrażenia związane z wiosną( zwiastuny wiosny, zmiany w przyrodzie ożywionej i nieożywionej
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania przedmiotów według podanych cech
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5 w przód i wspak

Temat (od 20 do 24 kwietnia) - „Dobre i niedobre bajki na ekranie”

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała
 • poznawanie i nazywanie emocji
 • przedstawienie swoich emocji oraz uczuć z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • kształtowanie umiejętności społecznych
 • wzmacnianie więzi emocjonalnych w grupie przedszkolnej
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonego kryterium
 • doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania
 • doskonalenie pamięci i spostrzegania wzrokowego
 • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi podczas słuchania opowiadań
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej

Temat (od 27 do 30 kwietnia) - „ Zabawy na każdą pogodę”

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • stymulowanie rozwoju motoryki małej- poszerzanie zakresu czynności manipulacyjnych
 • rozwijanie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji
 • doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami w czasie zabaw zespołowych
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i troski o siebie i innych
 • wrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • wzbogacanie słownictwa dziecka o zwroty i wyrażenia związane z wiosenną pogodą ( elementy pogody)
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • kształtowanie świadomości własnego ciała
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5 w przód i wspak