KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na luty

Temat (od 3 do 7 lutego) - "Hej, ha, co to gra?"

 • rozpoznawanie i nazywanie dźwięków
 • określanie dźwięki słowami: głośny, cichy, przyjemny, nieprzyjemny, bliski, daleki
 • dokonywanie analizy i syntezy słuchowej
 • określanie wysokości oraz natężenia dźwięku
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach
 • doskonalenie koncentracji uwagi
 • rozwijanie zmysłu słuchu
 • nazywanie usłyszanych dźwięków
 • doskonalenie sprawności buzi i języka
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się
 • rozpoznawanie i nazywanie instrumentów
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
 • rozwijanie procesów poznawczych u dzieci
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

Temat (od 10 do 14 lutego) - "Malujemy świat"

 • stymulowanie zmysłu dotyku i wzroku
 • utrwalanie nazw kolorów
 • klasyfikowanie przedmiotów według koloru
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się
 • zapoznanie się z przyrządami służące do malowania
 • aktywne uczestnictwo podczas zajęć ruchowych
 • zapoznanie się z zawodami; rzeźbiarz, malarz, artysta
 • kształtowanie procesów poznawczych
 • wdrażanie do poszanowania pracy ludzi oraz jej wytworów
 • budowanie czynnego i biernego słownictwa związanego ze sztuką(malarstwo, rzeźba)
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych i technicznych

Temat (od 17 do 21 lutego) - "Zapraszamy do teatru"

 • rozwijanie sprawności fizycznej, ilustrowanie muzyki ruchem w toku zabaw
 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • rozwijanie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji
 • rozwijanie koncentracji uwagi i innych procesów poznawczych
 • rozwijanie zainteresowania pracą zawodową ludzi(zawody związane z teatrem: aktor, reżyser, pisarz, choreograf)
 • stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpania radości z efektów pracy
 • kształtowanie pojęć matematycznych
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień teatralnych

Temat (od 24 do 28 lutego) - "Zapraszamy do teatru"

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw
 • nauka rozróżniania dźwięków wydawanych przez różne instrumenty
 • nauka poprawnego trzymania narzędzia malarskiego i pisarskiego
 • rozwijanie wyobraźni twórczej podczas zabaw plastycznych i technicznych
 • ćwiczenie dzielenia na sylaby
 • przestrzega zasad podczas zabaw i gier zespołowych
 • przeliczanie w zakresie do 5 i doskonali umiejętności prawidłowego przeliczania po odjęciu i dodawania elementów
 • kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • rozwijanie uwagi , koncentracji i skupienia
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej
 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych uczuć i emocji swoich i innych osób
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych