KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na maj

Temat (od 4 do 8 maja) - "Moje ulubione książeczki"

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych
 • kształcenie poczucia rytmu przez zabawy muzyczno-ruchowe
 • kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć
 • wdrażanie do poszanowania książek
 • poznawanie uniwersalnego przekazu bajek, rozumienie ich wartości moralnej
 • poznanie roli książek w przekazywaniu wiedzy i wartości
 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań
 • zapoznanie z rolą biblioteki i zasadami jej funkcjonowania
 • kształtowanie zainteresowania literaturą dziecięcą
 • rozwijanie wyobraźni i umiejętności rozwiązywania zagadek słownych
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i myślenia przyczynowo -skutkowego
 • zachęcanie do dbania o posiadane przez dzieci książki
 • doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania

Temat (od 11 do 15 maja) - "Kiedy dorośli idą do pracy..."

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych i plastycznych
 • odkrywanie swoich umiejętności i zainteresowań
 • kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego
 • poznanie znaczenia pracy zawodowej w życiu człowieka
 • kształtowanie nawyków dbania o domowy budżet
 • budzenie szacunku dla pracy i wobec ludzi wykonujących różne zawody
 • poznanie różnych ciekawych zawodów oraz różnych narzędzi pracy
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • pobudzenie aktywności oraz ekspresji twórczej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka
 • poznanie wartości nabywczej pieniędzy

Temat (od 18 do 22 maja) - "Moja mama jest kochana!"

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabawi ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych i plastycznych
 • kształtowanie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe
 • kształtowanie wrażliwości na emocje i przeżycia innych ludzi
 • zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej dzieci z rodzicami
 • budowanie poczucia przynależności do swojej rodziny
 • kształtowanie okazywania szacunku, miłości i przywiązania do rodziców
 • zachęcanie do ekspresji artystycznej z wykorzystaniem różnorodnych forma wyrazu
 • wdrażanie do skupiania uwagi na rytmach, wychwytywania powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich
 • zapoznanie z różnymi obowiązkami domowymi i zachęcanie do przyjmowania postawy obowiązkowości
 • rozwijanie kompetencji językowych dziecka (m.in. wzbogacanie słownictwa, dbałość o poprawność stylistyczną i gramatyczną wypowiedzi, wypowiadanie się na podany temat)
 • zachęcanie do samodzielnego sadzenia kwiatów
 • poznanie sposobów pielęgnacji roślin

Temat (od 25 do 29 maja) - "Duże i małe rodziny w akcji"

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • kształtowanie ogólnej sprawności oraz koordynacji ruchowej
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych
 • kształtowanie uczucia przywiązania do własnej rodziny
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji
 • kształtowanie właściwego sposobu wyrażania emocji i wrażeń
 • kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie oraz ról poszczególnych jej członków
 • kształtowanie uczucia przywiązania i okazywania szacunku dla bliskich osób
 • wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych
 • wdrażanie do respektowania i tworzenia zasad zabawy i współdziałania w grupie
 • integrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • przybliżenie czynności wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia
 • rozwijanie kompetencji językowych w zakresie mowy
 • rozwijanie słownictwa związanego z rodziną
 • doskonalenie umiejętności wokalnych