KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec

Temat (od 2 do 6 marca) – „Odkrywamy tajemnice Ziemi”

 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka oraz precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas zajęć oraz w trakcie spożywania posiłków
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany
 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą
 • kształtowanie umiejętności autoprezentacji
 • dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządko­wanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom do wykonania)
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w naj­bliższym otoczeniu
 • wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej
 • budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacu­nek, uznanie
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmio­tów według podanego kryterium
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Temat (od 9 do 13 marca) – „Zwierzęta i rośliny wokół nas

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz naśladowczych
 • kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku, samodzielne ubieranie się i rozbieranie
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała
 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć
 • dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody
 • wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej
 • budowanie systemu wartości dziecka – odpowiedzialność, empatia, szacunek
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy zwierząt i roślin
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze
 • rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmio­tów według podanego kryterium
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania w najbliższym otoczeniu kształtów i wzorów

Temat (od 16 do 20 marca) – „Kosmiczne przygody

 • rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku (zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie łyżki, widelca)
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała
 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą
 • budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (woda, ziemia, powietrze)
 • wdrażanie do poszanowania i ochrony przyrody
 • rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych przyjętych w kontr­akcie grupowym
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • wzbogacanie słownika dziecka o zwroty i wyra­żenia związane z kosmosem
 • wdrażanie do wypowiadania się na dany temat
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

Temat (od 23 do 27) – „Nasza planeta Ziemia

 • zapoznanie z cechami charakterystycznymi planety Ziemi i nazwami geograficznymi
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • kształtowanie umiejętności nazywania wybranych krajobrazów na Ziemi
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej
 • uświadomienie świadomości segregowania odpadów do odpowiednich zbiorników oraz utrwalenie zasad segregacji odpadów
 • wdrażanie do współpracy podczas konstruowania gry planszowej oraz do przestrzegania ustalonych zasad w trakcie gry planszowej
 • aktywizowanie dużych grup mięśniowych i mięśni stóp
 • analizowanie treści wiersza
 • zapoznanie z wybranymi bogactwami naturalnymi ziemi i ich znaczeniem dla ludzi
 • zwrócenie uwagi na możliwość pozyskiwania energii
 • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków na podstawie aktywności badawczej
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez obcowanie z muzyką klasyczną
 • ćwiczenie umiejętności wyodrębniania głosek w nagłosie i wygłosie
 • stwarzanie okazji do kreatywnego wykorzystania odpadów
 • doskonalenie umiejętności reagowania na instrukcje słowne
 • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

Temat (od 20 marca do 3 kwietnia) – „Mali ekolodzy

 • wdrażanie do aktywnego udziału w zabawach i ćwiczeniach rucho­wych, inspirowanie do aktywności własnej
 • rozwijanie motoryki małej (chwyt, manipulacje, praca nadgarstka)
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku
 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą
 • budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (ludzie, rośliny, zwierzęta)
 • kształtowanie poczucia empatii i troski o zdrowie swoje i innych
 • wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym
 • kształtowanie postaw prospołecznych – czerpanie radości ze wspól­nego działania
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicz­nym
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania przedmio­tów według podanego kryterium