KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik

Temat (od 30 września do 4 października) - „Jesień w sadzie”

 •  przestrzeganie zasad obowiązujących podczas zabaw ruchowych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • usprawnianie zmysłu równowagi i prawidłowej postawy ciała
 • wprowadzanie dzieci w pogodny nastrój
 • rozwijanie kontaktów społecznych u dzieci podczas zabawy
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
 • poznawanie właściwości owoców i układanie kompozycji w kąciku przyrody
 • zapoznanie się z pojęciami największy i najmniejszy
 • utrwalanie liczenia w zakresie 4.
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania owoców za pomocą zmysłom (smaku, zapachu, dotyku)
 • rozwijanie procesów poznawczych u dzieci( spostrzegawczość)
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego u dzieci

Temat (od 7 do 11 października) - „Pani Jesień puka do drzwi”

 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie dużej i  małej motoryki
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w społecznie akceptowany sposób
 • wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy i zjawisk
 • wdrażanie do kształtowania umiejętności współdziałania w zespole
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie mowy i myślenia

Temat (od 14 do 18 października) - „ Pani Jesień puka do drzwi” 

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych
 • wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy i zjawisk
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie umiejętności określania kierunków i ułożenia przedmiotów w przestrzeni

 Temat (od 21 25 października) - „Jestem zdrowym przedszkolakiem” 

 • doskonalenie umiejętności dbania o higienę
 • wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia
 • budowanie wzorca zdrowego stylu życia opartego na przestrzeganiu różnych zasad
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i nazywania stanów emocjonalnych i uczuć u siebie i innych osób
 • kształtowanie umiejętności wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania zjawisk i świata
 • uświadomienie znaczenia kultury w życiu codziennym, stosowanie form grzecznościowych
 • kształtowanie właściwego zachowania podczas wycieczek do parku, lasu
 • rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy
 • rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
 • doskonalenie umiejętności grupowania obiektów ze względu na wspólne cechy
 • usprawnianie umiejętności przyczynowo-skutkowych
 • rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów
 • rozwijanie mowy i myślenia

 Temat (od 28 do 31 października) - „Pani Jesień puka do drzwi” 

 • rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych
 • rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych
 • Obszar emocjonalny
 • odczuwanie radości ze wspólnej zabawy
 • dostrzeganie i nazywanie swoich emocji
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania zjawisk i świata
 • Obszar społeczny
 • współdziałanie z grupą podczas różnych zabaw i okazywanie uwagi i szacunku innym dzieciom
 • Obszar poznawczy
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • wdrażanie do rozumienia następstwa czasu i zdobywanie orientacji w czasie
 • odtwarzanie prostych sekwencji przedmiotowych i czynnościowych
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie
 • przeliczanie elementów w dostępnym dla siebie zakresie