KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na październik

 • docenianie wzajemnej pomocy
 • ułatwianie dzieciom opisywanie swoich uczuć, gdy komuś pomogą
 • uwrażliwienie na potrzeby innych i uświadomienie konieczności niesienia pomocy
 • wprowadzenie dzieci w świat literatury
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.
 • nawiązywanie i budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami w trakcie podejmowania różnych aktywności, okazywanie życzliwości, serdeczności, pomocy, uprzejmości
 • ćwiczenie spostrzegawczości i analizy dźwiękowej wyrazów
 • ćwiczenie analizy dźwiękowej wyrazów na podstawie wyrazu mama
 • ćwiczenia analizy dźwiękowej wyrazów, czytanie globalne wyrazu mama
 • nauka piosenki. „Skacz przez strumyk!”
 • wdrażanie do współdziałania w zespole, kształtowanie umiejętności sprawnego liczenia, wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł, rozwijanie odporności emocjonalnej podczas gry, ćwiczenie percepcji wzrokowej
 • ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • tworzenie możliwości swobodnej wypowiedzi, podsumowanie posiadanej wiedzy
 • podziwianie piękna przyrody w najbliższym otoczeniu
 • nauka piosenki. „Malowała jesień” rozwijanie umiejętności określania elementów dzieła muzycznego i gry na instrumentach
 • rozwijanie sprawności manualnej, ćwiczenie spostrzegawczości
 • kształtowanie wypowiedzi poprzez uzasadnienie swojego wyboru
 • ćwiczenie dużych grup mięśniowych, ćwiczenie ortofoniczne
 • poznanie życia wybranych gatunków zwierząt, ćwiczenie analizy dźwiękowej, czytanie globalne wyrazu las
 • ćwiczenie analizy dźwiękowej wyrazów, czytanie globalne wyrazu aparat, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej
 • ćwiczenia w liczeniu – liczba 1, czytanie globalne wyrażenia 1 punk
 • ćwiczenie spostrzegawczości, rozpoznawanie głosów ptaków
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • rozpoznawanie przedmiotów dotykiem, ćwiczenie orientacji w przestrzeni
 • dostrzeganie piękna otaczającej przyrody
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, wcielanie się w role, próba pamięciowego opanowania tekstu.
 • gromadzenie informacji o wybranej wartości – pracowitości, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • ćwiczenie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni
 • ćwiczenie spostrzegawczości słuchowej, wzbogacanie słownika
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wózkowej
 • nauka piosenki. „Zbieramy jesienne skarby” – ćwiczenia ruchowe i ruchowo-słuchowe
 • ćwiczenie analizy słuchowej, kształtowanie logicznego myślenia podczas tworzenia zagadki
 • zabawa dydaktyczna „Na owocowej półce – pomagamy tacie
 • poznawanie różnych gatunków owoców, porównywanie ich wyglądu, miejsca pochodzenia, ciężaru, kształtu
 •