KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń

Temat (od 2 do 3 stycznia) – „Witamy Nowy Rok”

 • poznanie nazw pór roku, miesięcy i dni tygodnia
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku
 • utrwalanie w zabawach nazw miesięcy i pór roku oraz ich charakterystycznych cech
 • utrwalanie w zabawach znajomości nazw dni tygodnia i ich kolejności
 • kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania utworu literackiego
 • rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał muzyczny

Temat (od 6 do 10 stycznia) – „Zimowy czas”

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie percepcji wzrokowej

Temat (od 13 do 17 stycznia) – „Zimowe zabawy”

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji
 • rozwijanie umiejętności odczuwania radości ze wspólnej zabawy
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z porażką
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się podczas zabaw
 • rozwijanie umiejętności tworzenia zasad zabawy w grupie
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie umiejętności matematycznych (przeliczanie, kategoryzowanie)

Temat (od 20 do 24 stycznia) – Niespodzianka dla babci i dziadka

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • kształtowanie postaw prospołecznych
 • wdrażanie do okazywania szacunku i miłości babci i dziadkowi
 • rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie swojego ciała
 • rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych
 • kształtowanie myślenia matematycznego

Temat (od 27 do 31 stycznia) – Zimowe zagadki

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności
 • kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
 • rozwijanie zainteresowania światem przyrody
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • rozwijanie umiejętności matematycznych