Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawcze-dydaktyczne na czerwiec

 • Rozwijanie umiejętności językowych; kształtowanie umiejętności wypowiadania się.
 • Rozróżnianie i określanie emocji.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej.
 • Uświadamianie roli przyjaźni w życiu człowieka; wyrażanie radości z możliwości wspólnego spędzania czasu z najbliższymi.
 • Kształtowanie wiedzy na temat praw dziecka.
 • Poszerzanie wiedzy na temat ludzi z różnych stron świata.
 • Kształtowanie postawy tolerancji wobec wszystkich ludzi na świecie.
 • Poszerzenie wiadomości dotyczących zabaw z różnych stron świata;
 • Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence i gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego; budzenie zainteresowania czytaniem.
 • Doskonalenie umiejętności językowych.
 • Kształtowanie wyobraźni i ekspresji muzyczno-ruchowo-plastycznej.
 • Doskonalenie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie myślenia matematycznego: przeliczania w zakresie 10, stosowania liczebników porządkowych, porównywania długości mierzonych umowną miarką.
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania figur geometrycznych z innych materiałów.
 • Doskonalenie umiejętności przewidywania i planowania.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej (jeziora i ich mieszkańcy, zjawisko występowania tęczy).
 • Podawanie nazw elementów charakterystycznych dla krajobrazu górskiego.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego w trakcie układania i opowiadania historyjki obrazkowej.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wysłuchiwanie głoski h.
 • Poszerzanie wiedzy związanej ze sposobami letniego wypoczynku (np. nad rzeką, na biwaku, przy ognisku).
 • Doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z zabaw badawczych.
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej.
 • Wdrażanie do pomagania w pracach ogrodniczych.