KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - grudzień 2019

 Temat kompleksowy:  Kłopoty Pana Listonosza

Będziemy:

 • wysyłać listy i kartki pocztowe,
 • poznawać pracę listonosza,
 • rozróżniać i nazywać symbole przedstawiające logo urzędu pocztowego, skrzynkę pocztową oraz poznamy ich znaczenie,
 • tworzyć opowiadania obrazkowe, dostrzegając związki przyczynowo – skutkowe,
 • posługiwać się pojęciami: poczta, list, koperta, znaczek, listonosz,
 • l dobierać obiekty w pary i rozpoznawać podstawowe kolory,
 • uczyć się, że ostatni wypowiadany liczebnik oznacza konkretny obiekt, a jednocześnie wielkość liczebności zbioru obiektów,
 • porządkować elementy od najmniejszego do największego,
 • porządkować obiekty według jednej cechy, nazywać utworzone kolekcje,
 • rozpoznawać figury geometryczne i je nazywać,
 • układać obrazek z puzzli,
 • dostrzegać szczegóły, którymi różnią się obrazki między sobą,
 • wnioskować i uogólniać, rozwiązując zagadki słowne,
 • wypowiadać się na temat utworów literackich,
 • dzielić się wiedzą i obserwacjami z innymi,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych.

 Temat kompleksowy: W kuchni

Będziemy:

 • wspólnie planować działania,
 • dzielić się wiedzą i obserwacjami z innymi,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych zadaniach edukacyjnych,
 • gromadzić wiedzę na temat pracy kucharzy,
 • nazywać i omawiać zastosowanie przyborów kuchennych,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • przygotowywać pierniczki świąteczne do pieczenia,
 • wykonywać prace plastyczne wykorzystując różnorodne materiały,
 • prezentować swoje umiejętności i wytwory,
 • przeliczać elementy zbioru z użyciem liczebników głównych i porządkowych,
 • tworzyć proste ciągi rytmiczne według wzoru /dostrzeganie przemienności/,
 • porównywać obrazki i wyszukiwać różnice,
 • ćwiczyć motorykę dużą i małą,
 • wyszukiwać i rysować drogę w labiryncie.

 Temat kompleksowy: Nadchodzą święta...

Będziemy:

 • przeliczać obiekty, stosując liczebniki główne i porządkowe,
 • umiejętne posługiwać się pojęciami „takie same” i „inne”,
 • używać określeń: wysoko, nisko.
 • rozpoznawać i nazywać figury geometryczne: trójkąt, kwadrat, koło, prostokąt,
 • gromadzić informacje na temat świątecznych zwyczajów w Polsce,
 • słuchać utworów literackich i je omawiać,
 • interpretować ruchem muzykę,
 • formułować świąteczne życzenia,
 • odgadywanie zagadki słowne i pantomimiczne,
 • ćwiczyć motorykę dłoni poprzez manipulowanie klockami geometrycznymi,
 • rozwijać twórcze myślenie poprzez poszukiwanie skojarzeń i podobieństw z kolorami i kształtami,
 • wykonać ozdoby choinkowe, np. łańcuch na choinkę,
 • układać puzzle w zespołach,
 • omawiać, co znaczy pojęcie „współdziałanie”,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych zadaniach edukacyjnych,
 • dzielić się różnymi rzeczami podczas wspólnej pracy,
 • spędzać czas przy grach wymagających współdziałania.