KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, grudzień 2020

Tematy kompleksowe:
 1. WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU!
 2. NADCHODZĄ ŚWIĘTA
 3. ZBLIŻA SIĘ ZIMA

Uczymy się:

 • rozpoznawać charakterystyczne krajobrazy,
 • wytyczać na mapie trasę podróży Świętego Mikołaja do Polski,
 • wyszukiwać na mapie wybrane państwa, rozpoznawać kształty,
 • dekodować informacje wizualne i dźwiękowe,
 • wypowiadać się na temat tradycji i obrzędów związanych z nadchodzącymi świętami i poznamy historię Świętego Mikołaja.
 • konstruować grę planszową i ustalać jej reguły,
 • formułować życzenia,
 • samodzielnie wybierać zadania do realizacji,
 • wykonywać ćwiczenia artykulacyjne,
 • dostrzegać regularność typu: dzień-noc, pory roku, odtwarzać rytm ilustrowany układem przestrzennymi i tworzyć rytm do odtworzenia przez innych,
 • liczyć obiekty z dbałością o to, by każdy był pokazany i oznaczony liczebnikiem,
 • określać liczebność zbioru poprzez odnoszenie ostatniego liczebnika do liczby policzonych obiektów,
 • stosować regułę, wynik liczenia nie zmienia się, chociaż zmienia się kierunek liczenia i przestawia się liczone obiekty, stosować liczebniki porządkowe,
 • przeliczać elementy zbioru w zakresie dostosowanym do własnych możliwości rozwojowych, porównywać liczebność wyodrębnionych zbiorów przez liczenie i łączenie w pary, ustalać: gdzie jest więcej, gdzie mniej, gdzie tyle samo; posługiwać się określeniami: o jeden więcej, o jeden mniej, tyle samo,
 • określać położenie przedmiotów w przestrzeni, posługiwać się określeniami: na górze, na dole, pod, obok, na, między
 • porównywać obiekty pod względem długości i ustawiać je w serie malejące i rosnące,
 • określać wartości logiczne zdań prawda-fałsz,
 • rozwiązywać zagadki słowne i obrazkowe,
 • wspólnie planować działania, ustalając, w jakiej kolejności i co trzeba zrobić, by osiągnąć cel,
 • układać historyjkę obrazkową i dostrzegać w niej związki przyczynowo skutkowe oraz konstruować proste opowiadania na bazie historyjki obrazkowej,
 • układać obrazki z części i rozumieć zmiany odwracalne,
 • prowadzić obserwacje przyrodnicze w ogrodzie i parku,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych,
 • wyszukiwać informacje, korzystając z dostępnych źródeł,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić dyskusje na ich temat,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • prezentować i oceniać własne wytwory na forum grupy,
 • wyrażać emocje podczas różnorodnych działań plastycznych, muzycznych, teatralnych i ruchowych.