KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne - kwiecień (19.04 - 30.04)

Tematy kompleksowe:

 • Z kulturą za Pan brat
 • Jestem kulturalny

Zamierzenia: 

 • Poznanie zasad zachowania się w kinie;
 • Poznanie zasad zachowania się w teatrze;
 • Poszerzanie wiedzy na temat baletu;
 • Rozwijanie płynności ruchów;
 • Wyrażanie siebie i własnych emocji poprzez ruch;
 • Poznanie zawodu malarza;
 • Wdrażanie do odpowiedniego używania słów: malarz, galeria, obraz;
 • Wyrażanie siebie w malarstwie;
 • Ćwiczenie kulturalnego zachowania się przy stole;
 • Kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych;
 • Motywowanie do udziału w życiu kulturalnym przedszkola;
 • Poznanie akcesoriów urodzinowych;
 • Kształtowanie odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości typu urodziny;
 • Ćwiczenie umiejętności odpowiedniego stosowania zwrotu w danej sytuacji;
 • Motywowanie do kulturalnego zachowywania się;
 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą;
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu;
 • Wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie;
 • Przypomnienie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw;
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach;
 • Kształtowanie umiejętności informowania opiekunów o potrzebach i problemach;
 • Podejmowanie czynności samoobsługowych i porządkowych;
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią do zabawy oraz zabawką;
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku;
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach;
 • Próby zapamiętania tekstu krótkich utworów i odtworzenie ich;
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
 • Układanie krótkich zdań na podany temat;
 • Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów;
 • Rozwijanie zdolności plastycznych;
 • Odczuwanie potrzeby wyrażania siebie w pracach plastycznych;