Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, kwiecień 2022

Zadania wynikające z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu
Tematy kompleksowe realizowane w kwietniu 2022r. :
 1. Cała prawda o wiośnie
 2. Co wiemy o jajku?
 3. Tradycje wielkanocne
 4. O tym, jak ziemię posprzątać
Zadania:
 • obserwacja otoczenia przyrodniczego - analiza środowiska roślinnego pod względem form i kolorów, odnajdywanie cech krajobrazu charakterystycznych dla wiosny,
 • próby stawiania pytania (problem do rozwiązania),
 • odróżnianie zdań prawdziwych od fałszywych – prowadzenie zabaw logicznych,
 • tworzenie ilustracji dźwiękowej do wiersza - gra na instrumentach perkusyjnych według określonego scenariusza,
 • rozróżnianie i kojarzenie takich samych dźwięków i gromadzenie wrażeń zmysłowych, korzystając ze zmysłu słuchu, wzroku i dotyku,
 • zbieranie doświadczeń podczas manipulowania: lusterkiem w świetle słonecznym, kalejdoskopem,
 • posługiwanie się pojęciami: złudzenie, odbicie słoneczne,
 • przekształcanie obiektów, stosując techniki twórczego myślenia,
 • interpretowanie treści obrazków,
 • poznanie wielkanocnej obrzędowości ludowej: przygotowywanie
  i święcenie palm wielkanocnych, pieczenie bab, ozdabianie jaj, święcenie pokarmów, dzielenie się jajkiem, gaik, śmigus-dyngus, kurek dyngusowy,
 • interpretacja przysłów i powiedzeń ludowych, np.: Niewinny jak baranek wielkanocny; Sprawił im dyngus; Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez chmury,
 • wzbogacanie słownika dziecka poprzez gromadzenie określeń, wykorzystanie elementów metody projektu - ustalenie zasobu wiedzy poprzez tworzenia siatki rysunkowej, sporządzenie listy pytań - „Czego chcemy się dowiedzieć o jajku?”,
 • prowadzenie działalności badawczej,
 • zdobycie informacji na temat „Jajko w kulturze”: symbolika, obrzędowość, dekoracja, kulinaria, astronomia - podsumowanie zdobytych informacji w formie quizu.
 • interpretacja dramowa powiedzeń związanych ze słowem jajo, : Jajko mądrzejsze od kury, Obchodzić się z kimś jak z jajkiem, Złote jajo, Kukułcze jajo, a także zajęcia plastyczne i muzyczne.
 • łączenie przyczyny ze skutkiem i rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych na przykładzie samodzielnych doświadczeń,
 • uczestniczenie w zabawach z elementami pantomimy, poznawanie form komunikacji niewerbalnej, wyrażanie swojego nastroju,
 • próby pokonywania trudności językowych przy bardziej skomplikowanych wypowiedziach,
 • opowiadanie zapamiętanych treści oglądanego przez krótki czas obrazka,
 • omawianie utworów literackich i prowadzenie dyskusji na ich temat,
 • wykonywanie rysunków do odczytanego tekstu,
 • rysowanie znaków literopodobnych,
 • dekodowanie symboli jako przygotowanie do nauki czytania i pisania,
 • układanie prostych opowiadań matematycznych do podanej formuły matematycznej,
 • rozumienie oraz odczuwanie krótkich odcinków czasowych,
 • wspólne planowanie działań i zgodne współdziałanie z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • wypowiadanie się na forum grupy,
 • prezentowanie i ocenianie własnych wytworów na forum grupy,
 • konstruowanie i rozgrywanie gier planszowych,
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach ruchowych.