KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - listopad 2019

Temat kompleksowy: NASZE RĘCE

Będziemy:

 • wykonywać ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z podaną instrukcją,
 • tworzyć scenki teatralne i wyrażać emocje w formie werbalnej i niewerbalnej,
 • tworzyć „teatr cieni” z rąk,
 • rozwiązywać zagadki wzrokowe,
 • układać puzzle wieloelementowe, pracując w zespole,
 • dostrzegać podobieństwa i różnice, porównując różne elementy,
 • przeliczać elementy w zakresie adekwatnym do własnych możliwości rozwojowych,
 • poszukiwać szmerów i efektów akustycznych, które można wydobywać przy pomocy własnego ciała i różnych przedmiotów,
 • uczyć się rymowanek i piosenek,
 • improwizować ruchem muzykę (poprzez gest, ruch całego ciała),
 • uczestniczyć w działaniach plastycznych, wykorzystując plastelinę, farby oraz nietypowe materiały,
 • wyrażać emocje w formie plastycznej i tworzyć ilustrację plastyczną słuchanego utworu muzycznego,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych.

Temat kompleksowy: JESTEŚMY POLAKAMI

Będziemy:

 • wypowiadać się na określony temat, np. wypowiadać się na temat wyglądu swojej ulicy,
 • poznawać symbole narodowe,
 • utrwalać nazwę stolicy,
 • rozpoznawać charakterystyczne miejsca w Warszawie na fotografiach,
 • słuchać hymnu państwowego z zachowaniem postawy zasadniczej;
 • wskazywać flagę Polski wśród innych flag;
 • rozwijać orientację w przestrzeni,
 • przeliczać elementy w zakresie adekwatnym do własnych możliwości rozwojowych,
 • uczyć się dostrzegać i nazywać zmiany w szeregowym układzie figur,
 • poznawać tańce ludowe,
 • tworzyć konstrukcje według własnego pomysłu
 • ćwiczyć pamięć i percepcje wzrokową np. układając puzzle wieloelementowe,
 • uczyć się wiersza i rymowanek,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych.

Temat kompleksowy: KTO WIDZIAŁ UFOLUDKA?

Będziemy:

 • rozpoznawać części ciała,
 • dostrzegać prawą i lewą stronę swojego ciała,
 • kształtować orientację w przestrzeni,
 • odkrywać umiejętność wytwarzania dźwięków przez różne części ciała,
 • poznawać, w jaki sposób można poruszać dłońmi i stopami,
 • interpretować ruchem utwór muzyczny,
 • poznawać otaczający świat za pomocą zmysłów w toku różnorodnych zabaw,
 • posługiwać się pojęciem: ufoludek,
 • rozwijać twórcze myślenie,
 • doskonalić swoją wymowę,
 • komunikować w sposób niewerbalny,
 • kształtować umiejętność liczenia,
 • wyrażać swoje przemyślenia w formie ruchowej i plastycznej,
 • rozwijać szybką reakcję na sygnały słowne, wzrokowe i muzyczne,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych.

Temat kompleksowy: NASZE ZABAWKI

Poznamy:

 • historię  powstania Święta Pluszowego Misia

Będziemy:

 • prowadzić wywiad na temat „Jak utrzymać porządek w sali?”,
 • porównywać wygląd bajkowych postaci,
 • uważnie słuchać tekstów literackich i opowiadać ich treść,
 • wspólnie planować działania,
 • przygotowywać „niedźwiadkowe przysmaki” z herbatników i miodu,
 • przeliczać elementy i grupować je według podanego kryterium,
 • układać puzzle, przedstawiające konturowe rysunki,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych i muzycznych,
 • przygotowywać narządy mowy do wykonywania złożonych ruchów artykulacyjnych,
 • sprzątać zabawki po skończonej zabawie i odkładać je na wyznaczone miejsce,
 • zgodnie funkcjonować w sytuacjach zadaniowych,
 • tworzyć kompozycje z figur geometrycznych i różnorodnych materiałów,
 • szybko reagować na sygnały słowne, wzrokowe i muzyczne,
 • wykonywać ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z podaną instrukcją,
 • prezentować własne wytwory na forum grupy,
 • wypowiadać się na forum grupy.