Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - luty (14-28 lutego)

Tematy kompleksowe realizowane w lutym (II połowa miesiąca):

 • Kocie figle i psoty
 • W karnawale, w karnawale…

Zadania wynikające z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu.

Proponowane aktywności służą nabywaniu wiedzy i umiejętności przez dziecko, które:

 • wyraża swoje zdanie na określony temat i słucha, co mówią inni rówieśnicy, nauczyciel,
 • rozumie, jakie sytuacje mogą sprawić komuś radość lub smutek,
 • angażuje się w utrzymanie porządku i czystości w swoim bliższym i dalszym otoczeniu, w rożnych miejscach i sytuacjach,
 • rozwija i doskonali podstawowe cechy motoryczne siłę, szybkość, wytrzymałość i koordynację ruchową,
 • bierze udział w zabawach związanych z konstruowaniem (z rożnych materiałów), tworzeniem kompozycji, mozaik i rożnych obrazków z poznanych płaskich figur geometrycznych i brył,
 • aktywnie włącza się w zabawy wykorzystujące gry planszowe rozwijające myślenie matematyczne, tworzy gry planszowe,
 • ustala wynik dodawania i odejmowania w zakresie dostępnym dziecku (w sytuacjach zadaniowych i zabawowych (w razie potrzeby korzysta z pomocy nauczyciela), manipuluje liczmanami lub palcami, stosuje zasadę przeliczania przedmiotów po każdej zmianie,
 • liczy przedmioty w zakresie stosownym do swoich możliwości, powyżej – korzysta z pomocy nauczyciela,
 • doświadcza w zabawie prostych zadań z treścią, które rozwiązuje na konkretach – o tematyce i sytuacjach realnych, bliskich i znanych dziecku, w tym związane z kupowaniem i sprzedażą,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach opartych na wrażeniach słuchowych, słuchowo-wzrokowych i ruchowych,
 • stara się naśladować i odtwarzać, na miarę swoich możliwości, ćwiczenia artykulacyjne wspierające i utrwalające prawidłową wymowę głosek,
 • stara się, zgodnie z własnymi możliwościami, mówić wyraźnie,
 • stale wzbogaca swój słownik czynny o wyrazy z rożnych obszarów tematycznych oraz o wyrazy bliskoznaczne,
 • przewiduje zakończenie historyjek, opowiadań i tworzy własne historie i przedstawia je innym,
 • doskonali umiejętność definiowania znanych pojęć dotyczących otaczającego świata i zjawisk w nim występujących ,
 • doskonali umiejętność precyzyjnego składania papieru: z koła, kwadratu, prostokąta tworzy składanki,
 • globalnie czyta wyrazy związane z najbliższym otoczeniem,
 • wyszukuje wśród innych liter konkretną wskazaną przez nauczyciela, zaznacza wskazaną literę wśród innych liter napisanych rożnymi czcionkami,
 • dostrzega różnice między dwoma obrazkami różniącymi się drobnymi elementami,
 • rozwiązuje szyfrogramy,
 • dzieli wyrazy na sylaby, określa liczbę sylab w wyrazie,
 • dokonuje syntezy słyszanego wyrazu wypowiadanego sylabami,
 • podaje wyrazy rozpoczynające się określoną sylabą,
 • wyodrębnia głoski w nagłosie, wygłosie, a w śródgłosie według możliwości dziecka – w wyrazach czystych fonetycznie, np. wyszukuje na obrazkach te, których nazwy zaczynają się podaną głoską (uwaga! na początku wysłuchujemy samogłoski w nagłosie i spółgłoski – w wygłosie),
 • tworzy książkę obrazkową, czyta wykonaną książkę, dopasowuje podpisy do obrazków,
 • odtwarza proste rysunki prezentowane przez nauczyciela,
 • koloruje obrazek, starając się nie wychodzić za linie,
 • wodzi palcem po linii wśród innych przecinających się linii, wyróżnia wzrokowo (w tzw. plątaninkach) linię wśród innych przecinających się linii,
 • rysuje po śladzie / wyróżnia wskazane litery wśród innych nakładających się na siebie obrazów graficznych,
 • doskonali nacisk i napięcie dłoni, płynność i dokładność ruchu, sprawność w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • wycina po linii prostej, łamanej, falowanej,
 • recytuje wiersze indywidualnie i w grupie oraz uczy się interpretować krótkie wierszyki, posługując się rekwizytami,
 • stara się zapamiętać i śpiewa indywidualnie, w grupie poznane piosenki, rozpoznaje piosenki na podstawie fragmentów melodii ,
 • poznaje kolejne instrumenty perkusyjne, umie zagrać na wybranym instrumencie w grupie i indywidualnie,
 • potrafi zainspirować się obserwacją świata przyrody, muzyką, literaturą, w tworzeniu prac plastycznych,
 • stara się tworzyć prace, wykorzystując różne techniki plastyczne,
 • przekształca obrazy, tzw. kreatywne rysowanie,
 • uczy się rozumieć sens wypowiedzi w innym języku podczas zabaw ruchowych, muzycznych, w scenkach dramowych i innych zabawach angażujących postrzeganie słuchowe i wzrokowe,
 • bierze udział w działaniach grupowych organizowanych przez nauczyciela, pracuje w parze oraz w grupie kilkuosobowej,
 • ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych.