Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - luty 2022, okres feryjny

Tematy kompleksowe:
 • Muzyczne zabawy
 • W bajkowym świecie
Uczymy się:
 • kodowania i dekodowania znaków, symboli,
 • zabaw rytmicznych i gry na instrumentach oraz tańca, a także śpiewać piosenki,
 • płynności ruchu, poczucia rytmu, reagowania na sygnały, wyczucia przestrzeni podczas zabaw i ćwiczeń rozwijających percepcję i pamięć wzrokową oraz słuchową,
 • tworzyć zbiory elementów na postawie wybranej cechy: koloru lub/i wielkości, przeliczać elementy w zbiorach, porównywać liczebność, przeliczać o ile jest więcej, o ile jest mniej,
 • konstruować gry planszowe,
 • wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne typu: kalkowanie, ćwiczenia ruchowo - graficzne, ćwiczenia płynności ruchów poprzez kreślenie elementów literopodobnych itp.,
 • tworzyć zagadki pantomimiczne i muzyczne w oparciu o treść bajki,
 • rozwiązywać zagadki dźwiękowe,
 • logicznego myślenia, rozwiązując zagadki związane z literaturą dziecięcą, tematyką przyrodniczą,
 • rozumieć przyczyny powstawania rożnych zdarzeń oraz sytuacji i próbujemy przewidywać ich skutki,
 • prowadzić doświadczenia badawcze i wyciągać wnioski,
 • wyrażać swoje zdanie na określony temat i słuchać z uwagą innych osób,
 • opisywać własne odczucia,
 • rozróżniać dobro od zła, podając przykłady właściwego oraz niewłaściwego zachowania,
 • odczytywać globalnie wyrazy,
 • uważnie słuchać opisu słownego i łączyć go z treścią obrazka,
 • definiować pojęcia,
 • tworzyć historyjki i dostrzegać związki przyczynowo skutkowe, sporządzać rysunkowe notatki,
 • tworzyć własne książki (układanie fabuły, formułowanie podpisów do obrazków),
 • wierszy i interpretowania ich treści z wykorzystaniem samodzielnie przygotowanych sylwet,
 • myślenia kreatywnego, tworząc analogie i metafory oraz dokonując transformacji różnych elementów,
 • dbania o nasz księgozbiór grupowy, naprawiając zniszczone książki, porządkując codziennie kącik czytelniczy,
 • orientacji przestrzennej i wykonujemy ćwiczenia usprawniające lateralizację,
 • szybkości, skoczności, zwinności i zręczności podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,
 • samodzielne lub zespołowe rozwiązywać zadania o zróżnicowanym stopniu trudności,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych, podczas zabaw teatralnych, plastycznych i badawczych.