Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, maj 2022

Zadania wynikające z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanego programu wychowania w przedszkolu

 

Tematy kompleksowe:

 • Spacerkiem po Europie
 • Jaka jest moja mama? Jaki jest mój tata?
 • Szukamy skarbu

Będziemy:

 • posługiwać się pojęciami: kraj ojczysty, godło, flaga; wyspa, kontynent,
 • słuchać fragmentu „Mazurka Dąbrowskiego”,
 • wyszukiwać na mapie wybrane państwa, rozpoznawać kształty, odczytywać nazwy państw, miast,
 • rozpoznawać charakterystyczne europejskie budowle i konstruować wspólnie budowle,
 • rozpoznawać charakterystyczne krajobrazy,
 • wspólnie planować działania,
 • wytyczać na mapie trasę podróży, odczytywać kierunki na mapie, mierzyć odległość,
 • rozpoznawać pojazdy lądowe, powietrzne i wodne oraz poznamy zasady prawidłowego i bezpiecznego zachowania w czasie podróży,
 • zastanawiać się nad rolą rodziców w życiu dzieci,
 • wypowiadać się na temat swoich rodziców, ich wyglądu, upodobań i czynności domowych,
 • zastanawiać się co to jest świat wartości uniwersalnych (np. miłość),
 • uczestniczyć w planowaniu i organizacji uroczystości (od pomysłu do realizacji) – wykonanie, przy współudziale nauczyciela, drobnych prezentów dla domowników,
 • dekodować informacje wizualne i dźwiękowe,
 • porównywać przedmioty i badać ich właściwości,
 • rozwiązywać szyfrogramy, wykreślanki, krzyżówki i zagadki, poszukując odpowiedzi na ważne pytania,
 • prowadzić dyskusje na podstawie zebranych informacji,
 • rozwijać myślenie logiczne, rozwiązując zadania matematyczne i logiczne,
 • określać, co jest dla nas najcenniejsze,
 • gdzie można szukać skarbu,
 • zastanawiać się, jak przygotować bezpieczną wyprawę,
 • słuchać tekstów literackich jako inspiracja do twórczych działań,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić dyskusje na ich temat,
 • projektować i wykonywać różnorodne pomoce do zabaw teatralnych,
 • stosować techniki rozwijające twórcze myślenie,
 • samodzielnie wykonywać zadania edukacyjne, rozwijając potrzebne umiejętności,
 • tworzyć opowiadania, dostrzegając związki przyczynowo-skutkowe,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych, kształcąc orientację w przestrzeni i sprawność motoryczną oraz koordynację ruchową,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • prowadzić doświadczenia,
 • odtwarzać rytm ilustrowany układem przestrzennymi i tworzyć rytm do odtworzenia przez innych,
 • wyszukiwać informacje korzystając z dostępnych źródeł,
 • określać wartości logiczne zdań prawda-fałsz,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • wyrażać emocje podczas różnorodnych działań plastycznych, muzycznych, teatralnych i ruchowych.
 • rozwijać myślenie logiczne, rozwiązując zadania matematyczne i logiczne,
 • prezentować i oceniać własne wytwory na forum grupy,
 • rozwijać odporność emocjonalną podczas tworzenia i rozgrywania gier.
 • prezentować i oceniać własne wytwory na forum grupy.