KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, marzec 2021

Temat: Kto pracuje w szpitalu?

Poznamy:

 • pracę personelu medycznego w szpitalu i zorganizujemy kącik medyczny w sali zajęć,
 • obowiązki zawodowe lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i dowiemy się, czym się zajmują lekarze różnych specjalności,
 • prawa małego pacjenta,
 • słownictwo związane z leczeniem.

Nauczymy się:

 • wypowiadać na określony temat w oparciu o zdobytą wiedzę i własne doświadczenia,
 • jak należy korzystać z telefonów alarmowych, by wezwać pomoc,
 • słuchać utworów literackich i wypowiadać się na ich temat ,
 • rozwiązywać i układać zagadki tematyczne,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • wykonywać prace plastyczne zgodnie z instrukcją,
 • tworzyć prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik i materiałów plastycznych,
 • w zabawie wyrażać przeżyte wydarzenia,
 • prezentować swoje umiejętności i wytwory,
 • szukać kreatywnych sposobów, jak można pocieszyć chorego kolegę/koleżankę,
 • działać samodzielnie, podejmując próby radzenia sobie w sytuacjach zadaniowych,
 • dzielić wyrazy na sylaby i przeliczać je,
 • przeliczać elementy zbioru,
 • tworzyć proste ciągi rytmiczne według wzoru /dostrzeganie przemienności/.
Temat: Dziwne, tajemnicze przedmioty.

 Będziemy:

 • zbierać doświadczenia podczas manipulowania: lusterkiem w świetle słonecznym, kalejdoskopem oraz zapięciem typu rzep,
 • posługiwać się pojęciami: złudzenie, odbicie słoneczne, wczepił się,
 • rozróżniać i kojarzyć takie same dźwięki i wrażenia dotykowe korzystając ze zmysłu słuchu, wzroku i dotyku,
 • dostrzegać związek pomiędzy częściami własnego ciała i pasującym na niego ubraniem,
 • dekodować symbole graficzne,
 • pokonywać schematy w myśleniu - wymyślać twórcze sposoby wykorzystania różnych materiałów,
 • rozwijać grafomotorykę poprzez ćwiczenia typu: kalkowanie, ćwiczenia ruchowo-graficzne, ćwiczenie płynności ruchów poprzez kreślenie elementów literopodobnych itp.,
 • rozwijać umiejętność czytania globalnego wyrazów,
 • samodzielnie lub zespołowo rozwiązywać zadania o zróżnicowanym stopniu trudności,
 • wspólnie planować działania, zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • rozwijać umiejętność pracy w zespole,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić dyskusje na ich temat,
 • przekazywać spostrzeżenia i wyrażać emocje podczas działań literackich, plastycznych i parateatralnych,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • prezentować i oceniać własne wytwory na forum grupy,
 • łączyć przyczynę ze skutkiem i rozumieć zmiany odwracalne i nieodwracalne na przykładzie samodzielnych doświadczeń,
 • wzmacniać poczucie bezpieczeństwa i świadomości własnego ciała.
Temat: Nadeszła wiosna

Będziemy:

 • obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie,
 • układać prognozę pogody i poznamy znaczenia przysłowia W marcu jak w garncu,
 • słuchać i śpiewać piosenki,
 • tworzyć teatrzyk pacynkowy,
 • poznawać pierwsze wiosenne kwiaty,
 • układać obrazki w historyjkę obrazkową i ją omawiać,
 • ćwiczyć właściwy tor oddechowy,
 • słuchać utworów literackich i prowadzić dyskusje na ich temat,
 • uwalniać negatywne emocje i radzić sobie z przegraną,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • czerpać przyjemność ze wspólnie wykonanego zadania,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych,
 • dekodować symbole jako przygotowanie do nauki czytania i pisania,
 • łączyć przyczynę ze skutkiem i dostrzegać zmiany odwracalne i nieodwracalne na przykładzie samodzielnych doświadczeń,
 • przeliczać elementy i notować wyniki na tablicy,
 • stosować liczebniki porządkowe,
 • używać pojęć: więcej …o, mniej o…,,
 • odgadywać zagadki słowne, dźwiękowe i obrazkowe,
 • poznawać nowe techniki plastyczne i rozwijać wyobraźnię twórczą.