KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - miesiąc luty

Temat kompleksowy: Wesoły karnawał

Będziemy:

 • rozmawiać o zwyczajach związanych z karnawałem,
 • zdobywać doświadczenia w wydobywaniu dźwięków i rozwijać wrażliwość słuchową,
 • uczestniczyć w zabawach tanecznych, np.: taniec piratów, księżniczek,
 • konstruować proste instrumenty muzyczne,
 • wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne, np. rysować linie spiralne na podstawie działań badawczych;
 • uczestniczyć w zabawach dydaktycznych rozwijających pamięć i percepcję wzrokową i słuchową, np. kolorować obrazki zgodnie z podaną instrukcją,
 • porównywać i szacować długość serpentyn (czy są tej samej długości i która jest dłuższa) i utrwalać pojęcia: dłuższy, krótszy,
 • tworzyć zbiory na postawie jednej wybranej cechy: koloru lub wielkości i przeliczać elementy w zbiorach,
 • odtwarzać proste ciągi rytmiczne oraz kontynuować je; dekodować symbole przedstawione na obrazkach i kontynuować je w danym układzie regularności,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić rozmowy na ich temat;
 • wyciągać wnioski z obserwowanych wydarzeń,
 • rozwiązywać i tworzyć zagadki pantomimiczne,
 • wymyślać konkursy na bal karnawałowy,
 • tworzyć wspólnie książeczkę „Baloniki”,
 • robić maski karnawałowe,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych.
Temat kompleksowy: Mały badacz

Uczymy się:

 • klasyfikować kolorowe plamy ze względu na kolor, wielkość, kształt;
 • samodzielnie dokonywać wyborów;
 • przezwyciężać opór dotykania palcami farby;
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy;
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych;
 • wyciągnąć wnioski z obserwowanych wydarzeń;
 • odtworzyć i kontynuować proste ciągi rytmiczne ;
 • kolorować obrazki zgodnie z podaną instrukcją;
 • rysować linie spiralne na podstawie działań badawczych;
 • omawiać utwory literackie i prowadzić rozmowy na ich temat;
 • układać ilustracje według chronologii wydarzeń;
 • generować pomysły dotyczące wykorzystanie balonika jako instrumentu;
 • dekodować symbole przedstawione na obrazkach i kontynuować je w danym układzie regularności;
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych.
Temat kompleksowy: Śnimy i marzymy

Będziemy:

 • rozmawiać o snach i marzeniach,
 • szukać odpowiedzi na pytanie: Co nam daje sen?
 • układać historyjki obrazkowe, zwracając uwagę na przebieg wydarzeń,
 • rozwiązywać i tworzyć zagadki pantomimiczne,
 • wymyślać tytuły do obrazów i własnych rysunków,
 • ćwiczyć percepcję i pamięć słuchową, wzrokową i dotykową,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić rozmowy na ich temat,
 • tworzyć ilustracje ruchowe i graficzne do treści wiersza,
 • bawić się, tworząc teatr cieni,
 • wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne, np. rysować linie spiralne na podstawie działań badawczych, malować palcami,
 • tworzyć zbiory na postawie jednej wybranej cechy: koloru lub wielkości i przeliczać elementy w zbiorach,
 • odtwarzać i kontynuować proste ciągi rytmiczne;
 • dekodować symbole przedstawione na obrazkach,
 • wyciągać wnioski z obserwowanych wydarzeń,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych.
Temat kompleksowy: Już wiele umiem

 Będziemy:

 • wypowiadać się na określony temat,
 • nawiązywać życzliwe kontakty z kolegami,
 • dostrzegać swoje mocne strony,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić dyskusje na ich temat,
 • rozpoznawać i nazywać kolory,
 • określać cechy przedmiotu oraz miejsca jego położenia,
 • wspólnie planować działania,
 • posługiwać się pojęciami: tyle samo, o jeden więcej, o jeden mniej,
 • przeliczać w zakresie 0-6 i więcej, w zależności od możliwości dzieci,
 • tworzyć zbiory przedmiotów,
 • ćwiczyć pamięć i percepcję wzrokową i słuchową,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • dbać o ład i porządek w otoczeniu,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • prezentować i oceniać własne wytwory na forum grupy.