KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - miesiąc marzec

Temat kompleksowy: Awantura w szafie

Uczymy się:

 • jak możemy przechowywać swoje rzeczy w szafie,
 • dbać o ład i porządek w szafie i na swojej półce,
 • podejmowania różnych działań z zakresu samoobsługi,
 • pomagać w czynnościach porządkowych prowadzonych przez dorosłych,
 • zwracać uwagę na ubiór oraz piękno i estetykę najbliższego otoczenia,
 • naśladować w zabawie czynności pracujących ludzi,
 • na czym polega i czemu służy praca krawcowej,
 • ubierać się stosownie do pory roku,
 • doskonalić aparat artykulacyjny w toku różnorodnych zabaw,
 • wyrażać swoje przeżycia wewnętrzne w różnych formach: słownej, ruchowej, muzycznej i plastycznej,
 • pracować zespołowo.
Temat kompleksowy: Wiosno przyjdź!

W tym tygodniu będziemy:

 • obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie,
 • układać prognozę pogody i poznamy znaczenia przysłowia W marcu jak w garncu,
 • słuchać i śpiewać piosenki,
 • tworzyć teatrzyk pacynkowy,
 • poznawać pierwsze wiosenne kwiaty,
 • układać obrazki w historyjkę obrazkową i ją omawiać,
 • ćwiczyć właściwy tor oddechowy,
 • słuchać utworów literackich i prowadzić dyskusje na ich temat,
 • uwalniać negatywne emocje i radzić sobie z przegraną,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • czerpać przyjemność ze wspólnie wykonanego zadania,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych,
 • śpiewać piosenki,
 • łączyć elementy w pary,
 • dekodować znaki,
 • przeliczać elementy i notować wyniki na tablicy,
 • używać pojęć: więcej, mniej
 • rozwiązywać zagadki słowne, dźwiękowe i obrazkowe,
 • poznawać nowe techniki plastyczne i rozwijać wyobraźnię twórczą.