Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc styczeń

TYDZIEŃ 2-5.01 Sporty zimowe

 • poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do zachowania postawy fairplay podczas zabaw
 • poznanie znaczenia słowa kulig, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności przeprowadzania analizy słuchowej, kształtowanie sprawności manualnej, doskonalenie aparatu mowy, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na sankach
 • poznanie łyżwiarstwa figurowego jako dyscypliny sportowej, wdrażanie do słuchania utworów literackich, doskonalenie umiejętności liczenia i klasyfikacji, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, ćwiczenie pamięci, doskonalenie motoryki małej, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie
 • poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, różnicowanie sposobów poruszania się w przestrzeni, kształcenie poczucia pulsu w muzyce, doskonalenie motoryki małej, współpraca w grupie, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • zapoznanie z wyglądem i kolorami flagi olimpijskiej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych ze sportami zimowymi, rozwijanie zmysłu dotyku, zachęcanie do dzielenia się przyborami podczas wykonywania pracy plastycznej

TYDZIEŃ 9-13.01 Karnawał

 • poznanie znaczenia słowa karnawał, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie motoryki narządów mowy, wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich ćwiczeń i zadań
 • utrwalanie nazw kolorów, wzbogacanie słownictwa (konfetti, serpentyna), wdrażanie do uważnego aktywnego słuchania utworu literackiego, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3, rozwijanie orientacji w przestrzeni, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie sprawności manualnej, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie chusty jako rekwizytu tanecznego, rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z rekwizytem
 • utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących karnawału, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształcenie zmysłów, zachęcanie do brania udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych

 TYDZIEŃ 16-20.01 Dzień Babci i Dzień Dziadka

 • poznanie znaczenia słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • utrwalanie nazw członków rodziny i poznawanie relacji ich łączących, rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie koncentracji na słowie czytanym, ukazywanie walorów posiadania rodziny, głównie rodzeństwa
 • wskazywanie cech charakteryzujących dzieci i osoby dorosłe, utrwalanie nazw członków rodziny, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, zachęcanie do udziału w eksperymentach, wzmacnianie więzi rodzinnych
 • poznanie piosenki „Babciu, droga babciu”, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych i językowych
 • poznanie kolejności działań podczas wykonywania ramki na zdjęcia, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań
  i odczuć, rozwijanie zmysłu dotyku, zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami

 

TYDZIEŃ 23.01-3.02  Wszystko jest muzyką

 • zapoznanie ze źródłami różnych dźwięków, uświadomienie dziecku wartości dźwięków w codziennym życiu, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki, utrwalanie zasad komunikacji
 • wyjaśnienie i utrwalenie pojęcia dyrygent, poznanie i utrwalenie nazw instrumentów, usprawnianie wypowiadania się, rozwijanie umiejętności pracy z tekstem, zapoznanie z estetyką i wartościami związanymi z muzyką klasyczną i koncertami
 • utrwalenie pojęcia rytm, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania, zachęcanie do pracy w parach, współtworzenia
 • utrwalenie znajomości nazw emocji, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji, rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji bez naruszania granic innych osób

rozwijanie umiejętności i zdolności plastyczno-technicznych, stymulacja w zakresie integracji sensorycznej, zachęcanie dzieci do podejmowania działań i do ekspresji artystycznej