KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na styczeń

Krąg tematyczny: „Jak mija czas?” 07.01 – 10.01

 

 • Wdrażanie do wyrażania emocji poprzez ruch – taniec, improwizacje.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach.
 • Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych podczas zabawy i pracy w grupach.
 • Poznanie znaku graficznego głoski b – litera „ B, b”.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter.
 • Stosowanie pojęć – dzień, tydzień, miesiąc, rok.
 • Posługiwanie się nazwami dni tygodnia i miesięcy.
 • Poznanie znaku graficznego liczby 9.
 • Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności.

 

Krąg tematyczny: „Sporty zimowe dla każdego” 13.01-17.01

 

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu
 • wdrażanie do zdrowego stylu życia (dobór stroju, aktywność, właściwe odżywianie, hartowanie organizmu)
 • ustalenie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu
 • uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy
 • wdrażanie do wyrażania emocji w trakcie zabaw na świeżym powietrzu
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach (zaproszenie do tańca i zabawy)
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach
 • poznanie obrazu graficznego głoski „c” – litery „C”, „c”
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
 • wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (stosowanie nazw dyscyplin sportowych i zabaw zimowych)
 • poznanie obrazu graficznego liczby „0”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9
 • przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
 • segregowanie, klasyfikowanie przedmiotów (rekwizytów, przyborów) według podanego kryterium
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo, po równo
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej

Krąg tematyczny: „Zimowe zabawy z babcią i dziadkiem” 20.01-24.01

 

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu oraz w zabawach muzyczno-ruchowych i w tańcach
 • uwrażliwienie dzieci na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu i lodzie
 • uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy
 • kształtowanie przywiązania do tradycji rodzinnych
 • rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczającą go rzeczywistość
 • kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami adekwatnymi do możliwości dziecka
 • kształtowanie postaw prospołecznych (składanie życzeń, wręczanie prezentów)
 • kształtowanie umiejętności wykonywania drobnych prac porządkowych w domu i przedszkolu
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
 • rozwijanie umiejętności pracy w parze i w grupie
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami
 • kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • poznanie obrazu graficznego głoski „n” – litery „N”, „n”
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
 • wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – porządkowanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń (poprawne stosowanie zwrotów i wyrażeń dotyczących czasu: wcześniej, najpierw, potem, później, następnie, po tym, przedtem)
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • kształtowanie poczucia rytmu i interpretacji muzyki ruchem

 

Krąg tematyczny: „Zimowa Warszawa z babcią i dziadkiem” 27.01- 31.01

 

 • Nabywanie świadomości własnej roli, jako dziecka, w środowisku społeczno-kulturowym.
 • Nabywanie świadomości obywatelskiej, przynależności narodowej i rodzinnej.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi.
 • Wdrażanie do respektowania cudzych emocji.
 • Kształtowanie rozumienia pojęcia Ojczyzna.
 • Przybliżanie historii Warszawy i zapoznanie z wybranymi jej zabytkami.
 • Słuchanie legend i opowieści związanych z jego powstaniem i tradycjami.
 • Rozwijanie zainteresowań pięknemnaszego kraju.
 • Rozwijanie umiejętności skupienia uwagi.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami.
 • Kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • Poznanie obrazu graficznego głoski „p” – litery „P”, „p”.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter.
 • Wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • Budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (nazwy zabytków Warszawy i starych zabawek).
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9.
 • Przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów.
 • Dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania).
 • Kształtowanie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni od własnego ciała.
 • Wdrażanie do poprawnego posługiwania się poznanymi pojęciami: prawa, lewa, z tyłu, z przodu, obok, pomiędzy
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym (obserwacja wody w różnych stanach skupienia, przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji.
 • Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności.