KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na wrzesień

Krąg tematyczny: „ Uczymy się zgodnie bawić i pracować w grupie” ( 1-4.IX)

 • Rozwijanie aktywności dziecka  w różnych formach i obszarach.
 • Doskonalenie nawyków higienicznych, kulturalnych i sprawności samoobsługowej.
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej.
 • Rozumienie i przestrzeganie zasad  dotyczących zgodnego współżycia w grupie – wypracowanie kontraktu grupowego.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania.

 

Krąg tematyczny: „ Nasze przedszkole” ( 7-11.IX )

 • Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych i właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.
 • Poznanie wspierającej roli słów i rozmowy.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania i prowadzenia rozmowy.
 • Rozwijanie świadomości w schemacie ciała innej osoby.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez rysowanie szlaczków.
 • Wdrażanie do używania chwytu pisarskiego.  

 

Krąg tematyczny: „ Jestem bezpieczny” ( 14-18.IX )

 • Aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Rozwijanie małej motoryki – kształtowanie gotowości do pisania.
 • Wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 • Kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób.
 • Rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem.
 • Rozwijanie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania układów graficznych.
 • Wprowadzenie graficznego zapisu głoski O, o.

 

Krąg tematyczny: „ Pomocna dłoń” ( 21-25.IX )

 • Poszerzanie znaczenia pojęcia
 • Podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości w sytuacji zabawy.
 • Wprowadzenie zapisu graficznego głoski A, a.
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • Utrwalanie nazw figur geometrycznych.
 • Kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.
 • Stwarzanie sytuacji do rozwijania odwagi – wspieranie i rozwijanie asertywności dzieci.
 • Wykorzystanie materiałów odpadowych do działalności plastycznej i konstrukcyjnej dzieci.

 

Krąg tematyczny: „ Idzie jesień przez świat“ ( 28.IX-2.X )

 • Wdrażanie do podejmowania zdrowej rywalizacji.
 • Kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania piękna taczającego świata.
 • Wprowadzenie zapisu graficznego głoski M, m.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 • Rozwijanie samodzielności w przygotowaniu przyborów i materiałów do zajęć.
 • Wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków dyżurnego.
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie wykonywanych i obserwowanych doświadczeń.
 • Wdrażanie do globalnego czytania.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i zdolności wokalnych dzieci.