KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - październik 2019

 

Temat kompleksowy: JESIENNA POGODA

Nauczymy się:

 • samodzielnie radzić w różnych sytuacjach,
 • przewidywać skutki własnego zachowania,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach ruchowych i muzycznych,
 • inscenizować ruchem treść piosenki i samodzielnie interpretować jej treść,
 • rytmicznie odwzorowywać ruchem tekst wiersza z wykorzystaniem wzoru rytmicznego,
 • wspólnie tworzyć obrazek „Deszczowe kropelki” i układać opowieści na podstawie obrazków,
 • liczyć i porównywać liczebność zbiorów, dobierać obiekty w pary i rozpoznawać podstawowe kolory,
 • odczytywać i układać rytmy (rytmy układane z figur geometryczne, rytmy wysłuchane i wygrywane),
 • porządkować obiekty według jednej cechy, nazywać utworzone kolekcje,
 • rozwiązywać zagadki dźwiękowe oraz tworzyć własne,
 • rozróżniać i nazywać symbole przedstawiające zjawiska atmosferyczne oraz rozumieć ich znaczenie,
 • wyciągać proste wnioski na podstawie prowadzonych zabaw badawczych,
 • omawiać utwory literackie i prowadzić dyskusje na ich temat,
 • układać i tworzyć opowiadania obrazkowe, dostrzegając związki przyczynowo-skutkowe,
 • przekazywać spostrzeżenia i wyrażać emocje podczas działań literackich, plastycznych i teatralnych.

Temat kompleksowy: BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

Uczymy się:

 • elementarnych zasad ruchu drogowego,
 • nowych pojęć: sygnalizator, zebra, jezdnia, skrzyżowanie,
 • rozróżniać i nazywać symbole przedstawiające znaki drogowe oraz rozumieć ich znaczenie,
 • jak wykonać znak drogowy, samochód, posługując się różnymi technikami plastycznymi i technicznymi,
 • wyciągać proste wnioski na podstawie prowadzonych obserwacji ruchu drogowego i prowadzić dyskusje na temat utworów literackich,
 • układać i tworzyć opowiadania obrazkowe, dostrzegając związki przyczynowo-skutkowe,
 • liczyć i porównywać liczebność zbiorów,
 • rozpoznawać figury geometryczne i je nazywać, odczytywać i układać rytmy (rytmy układane z figur geometryczne, rytmy wysłuchane i wygrywane),
 • rozpoznawać i nazywać źródła dźwięku, naśladować werbalnie i ruchowo pojazdy, inscenizować ruchem treść piosenek,
 • rozwiązywać zagadki pantomimiczne oraz tworzyć własne,
 • samodzielnie radzić w różnych sytuacjach i przewidywać skutki własnego zachowania,
 • zgodnie współdziałać z innymi w różnych działaniach edukacyjnych,
 • prezentować i oceniać własne wytwory na forum grupy.

Temat kompleksowy: KUBUŚ JEST CHORY

Uczymy się:

 • przezwyciężać uczucie lęku w stosunku do lekarza,
 • dbać o własne zdrowie,
 • zasad prawidłowego żywienia,
 • wcielać w nowe role, eksperymentować,
 • tworzyć opowiadania obrazkowe, dostrzegając związki przyczynowo -skutkowe,
 • rozpoznawać dźwięki dochodzące z otoczenia,
 • wskazywać walory smakowe i węchowe owoców i warzyw,
 • badać pojemność naczyń i będziemy gromadzić doświadczenia pozwalające nam zrozumieć sens mierzenia,
 • interpretować znane powiedzenia o zdrowiu,
 • nowych słów: termometr, stetoskop,strzykawka, bandaż,
 • liczyć w jak największym zakresie obiekty, które słychać,
 • że ostatni wypowiadany liczebnik oznacza konkretny obiekt, a jednocześnie wielkość liczebności zbioru obiektów,
 • przeliczać obiekty, posługując się liczebnikami porządkowymi,
 • przekazywać spostrzeżenia i wyrażać emocje podczas działań literackich i plastycznych,
 • wypowiadać się, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami na forum grupy,
 • zgodnie współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych.